Vil samle alle skolene i én

SAMLET VGS: - Det viktigste er å komme i gang med TIP-hallen, sier rektor Kaia Erlandsen og peker på mulighetsskissen hvor hallen er inntegnet på Mjølan. Her sammen med fylkesråd for utdanning, Unni M. Gifstad (t.v.), ordfører Kai Henriksen og eiendomssjef i Nordland fylkeskommune, Dag Berg-Leirvåg. Foto: Øyvind Bratt

SAMLET VGS: - Det viktigste er å komme i gang med TIP-hallen, sier rektor Kaia Erlandsen og peker på mulighetsskissen hvor hallen er inntegnet på Mjølan. Her sammen med fylkesråd for utdanning, Unni M. Gifstad (t.v.), ordfører Kai Henriksen og eiendomssjef i Nordland fylkeskommune, Dag Berg-Leirvåg. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesrådet vil samle hele Polarsirkelen videregående skole på ett sted. Inntil det er bestemt hvor, er den planlagte TIP-hallen ved Kongsvegen lagt på is.

DEL

I går samlet fylkesråd for utdanning, Unni Gifstad, og eiendomssjef i Nordland fylkeskommune, Dag Berg-Leirvåg, ledelsen ved Polarsirkelen videregående skole og Rana kommune for å orientere om vedtaket.

Det er fylkestinget som står for den endelige beslutningen, men ifølge fylkesråd Gifstad er det klart at man ønsker ett studiested istedenfor de tre studiestedene på Mjølan, Moheia og Kongsvegen. De sier imidlertid ikke noe om hvor den samlokaliserte skolen skal ligge.

For mange kvadratmeter

Fylkestinget har allerede vedtatt en utbygging til 107,5 millioner kroner ved Polarsirkelen videregående, hvor en ny TIP-hall til verkstedfagene (Teknikk og industriell produksjon) til 90 millioner kroner ved Kongsvegen inngår. Dette prosjektet var klart til oppstart i april da kontraordren fra fylkesrådet kom.

I tillegg skulle det bygges ny verkstedhall for byggfag ved studiested Mjølan og nytt bibliotek og auditorium ved Moheia.

– På bakgrunn av analysearbeid vi har gjennomført med hensyn til elevtallsutvikling, befolkningsgrunnlag og skolestruktur, viser det seg at vi har ca. 8000 kvadratmeter mer enn vi trenger med den skolestrukturen vi har i dag, sier Unni Gifstad.

Fleksible løsninger

Fylkesråden viser til at prognosene sier at det vil bli en lavere elevtallsutvikling i hele Nordland framover [–] med unntak for Bodø.

Rektor Kaia Erlandsen ved Polarsirkelen videregående skole opplyser at det i dag er 1260 elever og 285 ansatte ved skolen.

– Jeg tror vi fortsatt vil ha 1200 elever framover. Det er ikke kalkulert med at elevtallet vil gå mye ned, sier hun.

Men hovedformålet med å samlokalisere, er ifølge fylkesråden for utdanning, å styrke den pedagogiske virksomheten.

– Ei samlet skole er den beste løsningen for elevene. Det gir fleksible løsninger, sier Gifstad, som mener det vil være galt å starte den vedtatte utbyggingen nå.

– Hvis vi fullfører utbyggingen, sementeres skolestrukturen i Rana, sier hun.

Fylkestinget vil bli orientert i februar, og skolesaken kan da bli med i økonomiplanen for 2013-16, som skal behandles i juni.

Samlokalisering best

Rektor Erlandsen opplyser at de ansatte for to år siden slo fast at samlokalisering ville være det beste både for ansatte og elever. Samtidig ble det sagt at man ikke ønsket noen krangel om hvor denne skolen skulle ligge.

– I dag brukes mye tid til logistikk mellom skolebyggene. Ved å slå oss sammen vil det bli bedre fagtilbud, og bedre faglig- og tverrfaglig samarbeid, sier Erlandsen.

TIP-bygget viktig

Det største problemet er TIP-bygget ved Kongsvegen, som for lenge siden skulle ha vært på plass.

– Det skulle ha vært bygd i går [–] det vil si for fire-fem år siden, sier Kaia Erlandsen.

Hun tror at det beste kanskje hadde vært å samlokalisere skolen i Kongsvegen, nær idrettsplass og idrettshall, buss og jernbanestasjon [–] og bynært.

– Men det blir dobbelt så dyrt som å bygge ut på Mjølan. I Kongsvegen må vi rive og bygge nytt. Men hvis ordføreren kjøper Mjølan, får vi kanskje fylkestinget med på det, sier Erlandsen.

Hun ser likevel på Mjølan som en god løsning for en samlokalisert videregående skole. Rektoren er opptatt av at det ikke blir noen lang prosess, og at TIP og byggfag må inn i nytt bygg raskt [–] og resten inn i løpet av en periode på fem til sju år.

– Det viktige er å få TIP-bygget nå. Det kan bli ferdig på Mjølan i 2013 hvis politikerne sier ja nå [–] har vi fått fortalt [–] eller det kan bli utsatt ett skoleår til i 2014, sier hun.

Mer om denne saken kan du lese i Rana Blads papirutgave og eavis fredag.

Artikkeltags