Gå til sidens hovedinnhold

Vil selv se på nye kommuneløsninger

Artikkelen er over 17 år gammel

HEMNES: Kommunestyret i Hemnes synes det er fornuftig å bruke tid og krefter til å se på hvordan kommunesektoren kan drives enda bedre til innbyggernes beste.

Derfor sa politikerne enstemmig ja til å være med på utredningsarbeidet Kommunenes sentralforbund i Nordland har satt i gang. Samtidig var politikerne klare på at det å være med i en utredning, ikke nødvendigvis betyr at en må sikte fram mot en sammenslåing av kommuner. De ser det som like viktig at det i prosessen settes fokus på å finne fram til kostnadseffektive interkommunale samarbeidsløsninger. De skal ikke tvinger fram en endring av kommunegrensene.

Til folks beste

- Slik jeg ser det er dette en nyttig prosess å delta i, sa Frode Solbakken (V).

Han mener at fasiten ikke er spikra fast på forhånd, og han mener det skal være mulig å finne fram til mange fornuftige samarbeidsløsninger.

- Vi i Venstre er åpen for en god diskusjon. For oss er det viktigste at vi politikere finner fram til gode ordninger, som er til nytte for kommunens innbyggere, understreket han.

Bente Bang (Ap) tok til ordet for at kommunen måtte definere sine mål for deltakelsen i prosjektet, og at de hele tiden må være på vakt mot overkjøring fra regjeringen.

Tegne egne grenser

- Jeg tror denne debatten om kommunenes framtid er svært viktig å ta. Ved å ta den nå, jobber vi med blanke ark. Ingen har tegnet grensene for oss. Vi kan eventuelt tegne dem selv, sa ordfører Kjell-Idar Juvik.

Han proklamete at hans hovedfokus i et slik arbeid er innbyggerne og deres tilbud.

- Vi må ha løsninger som gangner folket, fortsatte han.

Juvik mener at utredningsarbeidet i regi av KS-Nordland ikke innebærer automatisk kommunesammenslåing. Han har mer tru på at økt interkommunalt samarbeid er veien å gå.

Gammelordfører Per Jomar Hoel (Sp) fulgte opp med å understreke at medlemskommunene i Indre Helgeland regionråd allerede har tatt tak i problemet og startet arbeidet med å finne gode interkommunale samarbeidsområder.

Samtidig medga han at det rundt om i landet finnes en del unaturlige kommunegrenser, som stammer fra den tiden da sjøen var hovedveiåre.

- Nå har det kommet en hel del nye veier og tunneler, som gir andre kommunikasjonsmønster, fortsatte han.

Hoel er også sikker på at kommunalminister Erna Solberg har et klart mål for Kommune-Norge og det er en reduksjon.

- I så måte kan en si at fasiten ligger der, poengterte han.

Frykter Stalinist-Rana

For Øystein Meier Johannessen fra Hemnes Folkeparti Fripolitiske Liste (HFFL) er det å slå sammen kommuner en utyske.

- Jeg ser det i alle fall som et skrekkscenario at vi i Hemnes skal bli innlemmet i Rana, for der kan fort de stalinistiske kreftene i Rana Ap komme tilbake til makta, sa han.

Derimot uttrykte han en åpning for et samarbeid og en sammenslåing med Hattfjelldal, Grane og Vefsn.

- Blir det først en realitet, kan vi kanskje invitere Rana inn. Hemnes vil da bli et midtpunkt, og Bjerka det natrurlige senteret i en fremtidig kommune for de indre delene av Helgeland, sa Meier Johannessen.

SVs Magne Jacobsen synliggjorde en sterk skepsis til Erna Solberg og hennes vyer.

- Jeg har ikke sansen for statlig påprakking. Slik var det ved den forrige store kommunereformen i 1963. Jeg vet at mange i Elsfjorden ikke er fornøyde med tilhørigheten til Vefsn, avsluttet han.