Det vil oppstå et stort behov for sykepleiere i årene som kommer. Med håp om å avhjelpe behovet, starter Høgskolen i Bodøs avdeling i Mo i Rana igjen opp deltidsstudiet i sykepleie.

– Vi ønsker å starte opp igjen deltidsvarianten av bachelorstudiet i sykepleie, med studiestart i januar, sier Øyvind Christiansen, studieleder for ved sykepleiestudiet i Mo.

Inntaket av studenter til det fireårige samlingsbaserte studiet er i gang, men Christiansen ønsker seg enda mange flere søkere. Søknadsfristen går ut 4.november, og det kreves minimum 25 studenter for å kunne kjøre i gang i januar. Synkende søkertall til sykepleieutdanningene i det siste tror Christiansen dels skyldes en generell trend over hele landet, dels konkurranse med andre studier, og dels en forestilling blant potensielle studenter om at det kanskje utdannes nok sykepleiere allerede.

– Grunnen til at vi nå starter opp deltidsutdanningen på nytt, er for å gi et alternativt tilbud slik at det kan passe flere å ta sykepleierutdanning - da lettere i kombinasjon med jobb og familie, forklarer studielederen.

Omsorgssjef i Rana, Ann-Jorid Virik, og distriktsleder i område øst i omsorgsavdelingen, Marit Sviggum, kan fortelle at behovet for nyutdannete sykepleiere vil øke kraftig i årene som kommer.

– Med nye pleie- og omsorgstilbud på trappene, som byggingen av omsorgsboliger på Hauknes og Selfors og nytt sykehjem på Gruben, vil vi bare her trenge 45-50 nye årsverk innen 2010, en stor del av dem sykepleiere. I tillegg kommer endra brukerbehov innenfor den etablerte omsorgstjenesten som gjør at flere stillinger vurderes omgjort til sykepleierstillinger, forteller Virik og Sviggum.

* Les hele saken i dagens papir- og pdf-utgave av Rana Blad.