Vil utvikle polarsirkellandet

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

RANA: Påtroppende leder i næringsutvalget i Rana, Kai Henriksen (H), vil stoppe turistene ved å videreføre de tidligere planene rundt opplevelsessenteret/polarsirkellandet.

DEL

Henriksen mener at også Rana trenger et fyrtårn i sentrum. Han ønsker å ta med både museumsplanene, tidligere planer fra polarsirkellandet og Polarsirkelen reiseliv sine planer om nytt turistkontor. Disse planene mener han kan sammenfattes til å bli Ranas nye «Ona fyr» i sentrum. Men aller først vil han samle aktørene i næringa for å diskutere hvilke utviklingsmuligheter næringa har.

- Det er viktig at aktørene er med på å dra lasset. Slik kan vi bygge opp en felles plattform, sier Henriksen.

Utfordrer aktører

Henriksen understreker at samarbeidspartiene i kommunestyret - Høyre, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti - ønsker å videreføre den vedtatte museumsplanen og satse på et industrimuseum.

- Vi skal realisere planene om et industrimuseum. Jeg tror det ville vært bra å utvikle dette sammen med et opplevelsessenter og turistkontoret. Her kunne det blant annet vært et interaktivt senter som kunne videreføre læring og opplevelse fra de andre delene av senteret. En ide kunne også vært å få til et jernverk i miniatyr, sier han.

Henriksen vil utfordre både industriparken, Statskog og Statkraft til å være med på en slik byutvikling.

- Målet må være at vi sammen klarer å utvikle en destinasjon Mo som får folk til å stoppe opp i byen, sier Henriksen.

Sjøl om folk vil stoppe i byen er det en enda større utfordring å få dem til å bli.

- Bilturistene blir i dag angrepet av kommunene nord for Svinesund. Alle vil at turistene skal stoppe opp lengst mulig hos dem. For Rana sin del er det derfor viktig å skape det naturlig stoppepunktet. Slik tror jeg turistene blir lenger, for det er ikke tvil om at her er det et stort potensiale.

Samarbeid med kysten

Henriksen synes det er positivt at fylkeskommunen ønsker å utvikle reiselivet på Helgeland.

- Det er bra at Helgeland blir satt på kartet. Slik kan produktet Helgeland utvikles bedre. For Rana er det helt klart at et samarbeid med kysten er viktig. Vi bør sammen finne felles satsingsområder som både kysten og Rana kan dra veksler på, mener den påtroppende lederen for næringsutvalget i Rana, Kai Henriksen.

Artikkeltags