Klubbledere i 11 industribedrifter i Nordland gir Stoltenberg-regjeringen maksimalt et halvt år på å innfri sine industriløfter. I et felles opprop fra Samarbeidsutvalget for prosessindustrien i Nordland, spør man om prosessindustrien i Nordland er i ferd med å dø. Og dersom det er tilfellet, da mener de tillitsvalgte at Stoltenberg-regjeringen sterkt medvirker til å ta livet av prosessindustrien gjennom sin industripolitikk.

– Stoltenberg-regjeringen må holdes ansvarlig for dette alvorlige politiske sviket mot tusenvis av arbeidsplasser, sier samarbeidsutvalget.

Festen er over

Det man mener er et svik, er blant annet at det fortsatt ikke er etablert et industrikraftregime – noe som den rødgrønne regjeringen gikk til valg på i 2005. Høykonjunkturen de siste fire-fem årene har delvis kamuflert de økte utgiftene industrien har blitt påført, etter at de gamle industrikraftkontraktene har gått ut og blitt erstattet med markedsbestemte kontrakter. Nå slår imidlertid finanskrisa inn for fullt, og høykonjunkturen synes å være over for denne gang.

– Finanskrisa har for alvor slått inn i prosessindustrien, som i all hovedsak er eksportrettet, kraftintensiv og avhengig av tilgang på kapital. Store industrikonsern som eksempelvis Alcoa og Akzo Nobel, styrer investeringene mot bedrifter som har forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. Derfor er det viktig at regjeringen innfrir løftene i "Soria Moria"-erklæringen, etter kraftig påtrykk fra fagbevegelsen under valgkampen, påpeker blant andre Lars Nielsen, Celsa Armeringsstål, Skjalg Iversen, Fesil Rana Metall, Vidar Søreng, RDMN, og Torbjørn Aspvik, Eka Chemicals.

Tomt prat

– Stoltenberg-regjeringen må holdes ansvarlig for dette alvorlige politiske sviket mot tusenvis av arbeidsplasser. Felles for alle disse tusenvis av arbeidsplasser, er behovet for at regjeringen innfrir på dette løftet. Er det slik at også den rødgrønne regjeringen tar til ordet for å føre en "næringsnøytral" politikk ala politikken til Bondevik-regjeringen, spør de elleve klubblederne. Som i samme åndedrag karakteriserer regjeringen som "nærmest handlingslamma i forhold til å sette inn krisetiltak for prosessindustrien og næringene som livnærer seg på prosessindustrien".

– Vi har fått de første store bedriftsnedleggelsene, og permitteringer og oppsigelser i stort omfang er daglig kost. Skal prosessindustrien leve etter finanskrisa, må rammevilkårene på plass nå, poengterer de. Og påpeker det man mener er et stort paradoks ved regjeringens håndtering av finanskrisa:

– Mens finanskapitalen og de største bankene har fått krisehjelp, avspises de som faktisk holder hjulene i gang med tomt prat fra Stoltenberg, Navarsete og Halvorsen, sier klubblederne, som advarer den rødgrønne regjeringen mot å tro at den vil få drahjelp fra fagbevegelsen i denne valgkampen, med mindre man innfrir løftene fra forrige valgkamp.

– Et forutsigbart industrikraftregime må innfris før høstens valg. Vi tillitsvalgte i prosessindustrien vil ikke gå aktivt ut og drive valgkamp for ei regjering som driver løftebrudd, slår de ettertrykkelig fast.