Rana SV har fattet enstemmig vedtak om vindmøllepark-planene på Sjonfjellet

DEL

Tidligere i dag avholdt Rana SV en debatt om vindkraft, klima og miljø som du kunne se direkte på ranablad.no. Debatten var et ledd i partiets forsøk på å gjøre seg opp en mening blant annet om vindmølle-planene til Freyr på Sjonfjellet.

Tirsdag kveld har Rana SV fattet et enstemmig vedtak om planene, heter det i en pressemelding.

Dette er vedtaket som ble fattet på medlemsmøtet:

Rana SV er kritisk til vindmølleutbygging, både ut fra inngrep i naturen og eierskap. SV er sterk tilhenger av nasjonalt, primært offentlig, eierskap av energiproduksjon. Vi har stått i bresjen for det i vannkraft og også forsvar av hjemfallsrett. Innafor vindkraftindustri ser vi sterkt innslag av utenlandsk eierskap som vi ikke ønsker.

Det er påpekt av mange at vi har et kraftoverskudd i regionen. SV er for å bygge ned vår oljeavhengighet, og et svar på det er industrialisering med satsing på grønn industri noe som medfører økt energibehov. Vi går også inn i en fase hvor det er nødvendig med generell elektrifisering av en rekke områder, som bl.a. transport (biler, båter osv). Ren energi er en del av svaret på det grønne skiftet, men samtidig medfører det naturinngrep som det må avveies mot.

Vindkraftverk på Sjonfjellet innebærer store naturinngrep og er kontroversielt. Før vi konkluderer vil vi ha sikkerhet og mer kunnskap om hvordan energien av vindmøllene blir en del av industrialiseringen, og ikke et vindkraftprosjekt som kan selges til utenlandske interesser og bli en del av energieksporten fra regionen. Det industrielle formål må så avveies i forhold til naturinngrep.

Rana SV er kritiske til vindkraft på Sjonfjellet, men vil ikke stoppe planene nå. Vi vil ha mer kunnskap om konsekvenser for miljø og reindrift, og vil derfor avvente konsekvensutredning, samt hvor forpliktende en eventuell utbygging av vindkraft på Sjonfjellet er til industriell utvikling, før endelig konklusjon trekkes. Rana SV forutsetter at Freyr tar maksimalt hensyn til berørte parter, natur og miljø i utformingen av prosjektet. 

Artikkeltags