Gjennomsnittsnordmannen handler 5 liter ren alkohol i året fra butikk og Vinmonopolet. Nå har kommunene for første gang fått en oversikt over salg lokalt.

Tre kommuner nord i Buskerud, Hemsedal, Hol og Gol, topper listen over alkoholsalg med 6,9 til 6,5 liter ren alkohol i året per person over 15 år.

Lavest salg finner vi i Hedmark-kommunene Eidskog og Åsnes (2,7 og 3,1 liter) og Eidsberg i Østfold (3,2 liter).

– I befolkningen er alkoholbruk blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Dette er derfor et viktig tema for det lokale folkehelsearbeidet, sier seniorforsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet.

Nord-Norge med seks på toppliste

Seks kommuner i Nord-Norge er blant de som topper lista over høyeste alkolholsalg. Disse er:

Gildeskål 6.5

Balsfjord 6.5

Steigen 6.3

Saltdal 6.0

Lyngen 6.0

Tromsø 5.9

På Helgeland er det hemnesværingene som topper lista som ser slik ut:

Hemnes 5.7

Rana 5.3

Vefsn 4.5

Alstahaug 4.5

Brønnøy 4.0

NB: Tallene for kommuner som har for lang reisetid til polutsalg er ikke oppgitt (red.anm.).

I den interaktive grafikken øverst i saken kan du selv søke på din kommune.

Kommunene kan sammenligne

Det er første gang folkehelseprofilene viser tall for alkoholomsetning i butikk og på Vinmonopol på kommunenivå. Statistikken omfatter også en oversikt over hvor mange skjenkesteder det er i kommunen samt skjenketidsslutt.

På denne måten kan kommunene se hvordan de ligger an i forhold til nivået i fylket, landsgjennomsnittet eller sammenligne seg med nabokommunen.

Skjenking fra serveringssteder regnes derimot ikke med, og heller ikke taxfree-salg eller grensehandel. Smugling, hjemmebrent og forbruk i utlandet inngår ikke i statistikken.

Helsemyndighetene har regnet ut at en voksen nordmann i gjennomsnitt drakk nesten 7 liter ren alkohol i 2016, mens salg fra Vinmonopol og butikker utgjorde 5 liter.

Turisme gir utslag

– Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommunene, avstand til Vinmonopol samt turisme, men disse faktorene må likevel tas i betraktning når man vurderer tallene, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det er justert for feriemåneder slik at kommuner som er typiske feriemål ikke skal få kunstig høyt utslag. Likevel bør kommunene ta reiseliv – for eksempel i helgene – med i vurderingen, heter det.

2016-tall i liter per kommune:

Minst:

Eidskog 2.7

Åsnes 3.1

Eidsberg 3.2

Kongsvinger 3.3

Sør-Odal 3.3

Halden 3.3

Rakkestad 3.3

Grue 3.4

Spydeberg 3.5

Eigersund 3.5

Nord-Odal 3.5

Askim 3.5

Mest:

Hemsedal 6.9

Hol 6.8

Gol 6.5

Gildeskål 6.5

Balsfjord 6.5

Steigen 6.3

Nes 6.3

Saltdal 6

Lyngen 6

Vang 5.9

Risør 5.9

Voss 5.9

Tromsø 5.9

(©NTB)