– Entreprenøren har startet arbeidet med riggingen på stedet, sier Terje Krommen prosjektleder for Nordland fylkeskommune.

Det skal bygges ferjeleie med tilhørende infrastruktur for over 93 millioner kroner av Nordland fylkeskommune.

Etablering av ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskartet fylkeskommunen vedtok i 2017, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Det skal i høst og vinter være aktivitet på Tonnes. Det skal bygges en molo som skal omramme det nye ferjeleiet. Det skal mudres opp masser på 8–9000 kubikk i sundet som blir lagt innenfor moloen, sier Krommen.

På Tonnes er det deponert masser som skal brukes til utbyggingen. Det er også deponert masser i Kvina etter utbyggingen.