På Lovund er Nova Sea AS godt i gang med etablering av nytt anlegg for slakt og videreforedling av laks, står det i en pressemelding fra selskapet.

- Grunnsteinen for det nye slakteriet ble lagt ned av Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran den 18. mars i år, og arbeidene med etablering av ny tomt og kai vil pågå ut året. Slakteriet vil fra 2025 kunne håndtere over 500 tonn slaktefisk pr. døgn, men vil bygges slik at det med enkle grep kan tilpasses en høyere produksjon i fremtiden. Investeringen sikrer videreføring av mange arbeidsplasser og viktige lokale og regionale ringvirkninger i flere tiår fremover. Videre vil innbygging av ny prosesseringsteknologi sikre forbedret fiskevelferd, lavere miljøpåvirkning og økt kvalitet på sluttproduktet. Med utbyggingen av et nytt slakteri på Lovund ønsker Nova Sea å vise at det er mulig å produsere mat av høyeste kvalitet til resten av verden, også helt ytterst i havgapet. En nyvinning for Nova Sea ved det nye slakteriet er landbaserte holdetanker for mellomlagring av slaktefisk, som erstatning for dagens sjøbaserte ventemerder. Dette krever mer elektrisk kraft og Nova Sea har derfor sammen med ARVA initiert en utbyggingsprosess for økt nettkapasitet til Lovund. Vekst i produksjonen vil også vil øke behovet for antall fergeavganger og oppstillingsplasser i fergekø på øya. Nova Sea og Lurøy kommune ved ordfører Håkon Lund har derfor sammen tatt initiativ til dialog med Nordland Fylkeskommune om gode og langsiktige løsninger. Det er mange norske og utenlandske leverandører som viser interesse og ønsker å bidra i prosjektet. Rambøll Norge AS har bistått Nova Sea som byggherrerådgiver i en tidlig fase av prosjektet. Valg av løsninger for prosess- og støttesystemer pågår og valg av entreprenør for bygget er planlagt gjennomført før nyttår, skriver selskapet i pressemeldingen.

Prosjektleder Espen Gleinsvåg forteller at Nova Sea forsøker å handle lokalt også på de større delene av prosjektet.

- Jeg derfor glad for at to lokale leverandører (Infrakon AS og Polar Tugs)allerede har nådd opp i konkurransen med andre nasjonale aktører. I tillegg leveres en rekke varer og tjenester direkte og indirekte til Nova Seas prosjekt fra lokale firmaer i Lurøy og resten av Helgeland, som for eksempel Lovund bedriftsservice, MBA, Momek Services, Brødrene Dahl Mo i Rana, Lovund hotell, Lovund fiber, Elektro Helgeland og Lundeli, sier Gleinsvåg, sier han i pressemeldingen.