Fra 11. september til 19. september inviterer Obs Mo i Rana til miljøaksjon. Ryddeaksjonen Coop rydder Norge tar for seg plastforsøpling i naturen og Obs Mo i Rana er en av 250 butikker landet over som skal gjennomføre aksjonen.

– Forsøpling i naturen er noe som alle har et forhold til. Våre kunder, som også er våre medeiere, er svært opptatte av miljø og bærekraft. Derfor er vi glade for å få lov til å bidra til at flere kan arrangere og delta i ryddeaksjoner, sier Kenneth Bakksjø, butikksjef ved Obs Mo i Rana.

Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Hold Norge Rent og Retura og alle som ønsker kan hente seg ryddeutstyr hos de 250 deltagende Coop-butikken landet over. I tillegg blir det plassert ut kontainere utenfor de samme butikkene der det blir gratis å levere inn avfallet som ryddes, og da også avfall som er funnet i naturen som ikke er plast.

– Plast på avveie har blitt en av de største miljøutfordringene i vår tid. Det er få som ikke har fått med seg bildene av fugler og fisk med magen full av plast. Vi har alle et ansvar for å bidra i opprydningen, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, og fortsetter:

– Vår innstilling er at alle kan gjøre litt. Vi håper at Coop rydder Norge skal gjøre det enkelt å ta med venner og familie ut i frisk luft for å plukke søppel i sitt nærmiljø. Bare én enkelt tur kan gjøre en forskjell.

Forrige gang aksjonen ble gjennomført, i 2019, ble det totalt ryddet 80 tonn med søppel landet over.