Mer enn halvparten av nordnorske bedrifter frykter ikke trusselen: - De må ta den på alvor

Seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Bjarte Malmedal.

Seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Bjarte Malmedal.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

[AVISA NORDLAND] Nordnorske bedriftsledere er minst bekymret over dataangrep i hele Norge. Hele 54 prosent av virksomhetene i landsdelen frykter ikke dataangrep.

Samtidig er Nord-Norge den landsdelen hvor flest har blitt utsatt for dataangrep. Mer enn en av tre virksomheter har ifølge en fersk undersøkelse fra fagforeningen Nito blitt utsatt for dette. Undersøkelsen er utført blant 503 ledere.

- Viktig

- Det er selvsagt viktig å ta trusselen om cyberangrep på alvor. Både Kripos og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har meldt om at trusselen er økende. Spesielt for mindre bedrifter er risikoen for å bli angrepet høyere enn noen gang tidligere, sier seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Bjarte Malmedal, i ei pressemelding fra NorSIS.

Samtidig viser undersøkelsen at nordnorske virksomheter er blant de flinkeste til å ha en plan for IKT-sikkerhet. Her oppgir hele ni av ti bedriftsledere at de har dette. Malmedal tror dette kan ha sammenheng med at landsdelen også har en høy andel bedriftsledere som har blitt rammet av cyberangrep.

- Det er dessverre litt for ofte slik at virksomhetene må bli rammet eller høre om noen andre som har blitt rammet før de får en strategi for digital sikkerhet i bedriften. Samtidig er det også viktig å huske at dette er et dynamisk arbeid hvor trusselbilde hele tiden endrer seg. Du kan ikke som bedriftsleder lene deg tilbake og tenke at jobben er gjort. Det kan bli svært kostbart, sier den erfarne cybersikkerhetseksperten, som blant annet har jobbet med temaet mange år i Forsvaret.

Ifølge pressemeldingen tilbyr nå NorSIS et opplææringsprogram i samarbeid med blant annet Justisdepartementet, Datatilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet . Dette er for å bedre den digitale sikkerheten i bedrifts-Norge.

Små- og mellomstore bedrifter

Det er spesielt små- og mellomstore bedrifter som er utsatt for ødeleggende dataangrep, spionasje eller svindel. Spesielt bedrifter innenfor eksempel innenfor olje, teknologi men også kraft og finanssektoren. 

- Flere offentlige rapporter har det siste året pekt på at det er en klar trend at nettopp disse er attraktive mål for organiserte cyberkriminelle. De kan nemlig brukes som «brohoder» til angrep mot et annet og større hovedmål, sier Malmedal.

Opplæringspakkene er i Norge en del av EU-kommisjonens satsing på digital sikkerhet. Med arrangementet Sikkerhetsmåneden forsøker de å sette fokus på dette i alle europeiske virksomheter. I Norge har Justis -og beredskapsdepartementet gitt koordinasjonsansvaret for dette til den nøytrale kunnskapsformidleren NorSIS.   Finansieringen av Sikkerhetsmåneden er dels over statsbudsjettet, dels gjennom dugnad fra private aktører.

Artikkeltags