Har byggeplaner for 10 millarder

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Prosjektleder Anita Sollie, styreleder Nils Røv og administrerende direktør Henrik Johansen i Rana Utviklingsselskap konstaterer fornøyd at framtidstrua og investeringslysten er stor i næringslivet i Rana. De neste fem åra skal det investeres for hele 10 milliarder kroner i kommunen.

DEL

Ei kartlegging som Rana Utviklingsselskap (RU) har gjort i samarbeid med Polarfakta viser at næringsliv og offentlig virksomhet har omfattende investeringsplaner den neste femårsperioden.

– At offentlig og privat næringsliv satser så friskt framover vitner om optimisme og framtidstro. Stor byggeaktivitet de neste åra vil gi et godt bidrag til å oppnå vår felles visjon om å bli 30.000 ranværinger, sier Henrik Johansen, administrerende direktør i RU.  

Vil gjøre Rana mer synlig

Resultatene fra kartleggingen er også en del av grunnlaget som vil inngå i konjunkturbarometeret til Sparebank1 Nord-Norge som to ganger i året gir en viktig offentlig presentasjon av nærings- og samfunnsutvikling i landsdelen.

– Det er viktig at Mo i Rana som Nord-Norges tredje største by, og industrisenter i Nord, er med på å bidra til et nyansert og mest mulig faktabasert bilde av investeringsplaner i vår region. Vi bør bli flinkere til å fortelle omverdenen om alt som skjer her, sier Anita Sollie, prosjektleder i RU.

Det er også RUs styreleder Nils Røv og Johansen skjønt enige i.

– Kartlegginga som vi nå har gjort viser faktisk at investeringsplanene er mer omfattende enn det vi i utgangspunktet var klar over. Vi legger nå opp til å gjøre ei tilsvarende kartlegging hvert år framover, sier Johansen som særlig trekker fram de betydelige investeringene i bygg for å vise at milliardene rommer prosjekter som skaper bedre vilkår for folk og næringsliv i Rana.

– På Vikaleira ved havna og godsterminalen vil vi allerede før jul se starten på bygging av flere næringsbygg innenfor transport, omlasting og logistikk. Området har vært spart som næringsarealer siden 1990, og vi kan endelig høste resultater av tålmodigheten. Satsingene vil utvikle næringslivet og forsterke Mo i Rana som et regionalt transportknutepunkt, påpeker han.

Store offentlige prosjekt

Innafor offentlig virksomhet skal det også gjøres store investeringer.

– Statsbygg skal investere 5–600 millioner kroner i ombygging og oppføring av et nytt sikringsmagasin som vil utvikle Nasjonalbiblioteket som en sentral virksomhet for «nasjonens hukommelse», sier Johansen videre. 

Rana kommune bidrar sterkt til veksten gjennom investeringer for en milliard kroner. Det største prosjektet er Selfors sykehjem der spaden nettopp er satt i jorda. Også Nordland fylkeskommune bidrar tungt gjennom utbygging av den videregående skolen på Mjølan.

Innafor samferdsel er det spesielt ny regional lufthavn, E6 Helgeland nord og oppgradering av Rana Grubers malmbane som er de store satsingene.

– Ei ny regional lufthavn er foreløpig beregna til å koste 1,25 milliarder kroner. Det vil bli investert for 1,9 milliarder kroner i E6 gjennom Rana fram til 2019. Utbygging av E6 og samferdsel handler om regional utvikling slik at her er vi også er opptatt av investeringene i våre nabokommuner, sier Johansen.

Lite boligbygging

Kartlegginga viser for øvrig at det ikke er spesielt stor fart på boligbygginga i Rana. Det bekymrer.

– Mangelen på flere større sentrumsnære leilighetsprosjekter er bekymringsfullt, sier Anita Sollie.

– Ulike aktører vurderer å investere noen hundre millioner i nye boliger/ og leiligheter fram mot 2019, men behovet er stort. Boligforsyning blir viktig for Mo i Rana de neste årene, spesielt i og rundt sentrum.

Mesteparten blir realisert

– Det er også interessant at av alle kartlagte investeringsplaner er prosjekter for 10 milliarder kroner enten allerede igangsatt, vedtatt gjennomført eller mer eller mindre ferdig planlagt. Knapt én milliard kroner er såkalte «ønskede investeringer», der et stort datalagringssenter i Mo Industripark (ACDC) er det største enkeltprosjektet det jobbes med, sier Johansen som er åpen på at samtlige prosjekter blir neppe realisert.

 – Samtidig vet vi av erfaring at i en dynamisk verden vil nye prosjekter vi i dag ikke kjenner, komme til. Derfor tror vi denne kartlegginga gir et bra framtidsbilde av virkeligheta, mener RU-direktøren.

Artikkeltags