Rana: Mo i Rana Havn har lagt et fantastisk år bak seg. Godsomsetningen er på hele 4,46 millioner tonn samlet over alle kaiavsnittene i Rana.

Rana Gruber, Bulkterminalen, Toraneskaia, Rana Industriterminal, Bjørnbærvikodden og Helgeland plast tok imot totalt 1013 skip i løpet av fjoråret, mens det i 2013 var 933 båter innom havnen. Det tilsvarer en økning på ni prosent. Det forventes enda flere besøkende båter ved havnen i året som kommer.

Siste rekord var fra 2012 hvor godsomsetningen var 4,15 millioner tonn, godsomsetningen ble overgått med 7,4 prosent fra 2012 og 16,4 prosent fra 2013.

Ifølge havnefogden, Svein Tore Nordhagen er det unike med Mo i Rana Havn den usedvanlige gode retningsbalansen. Det har blitt losset 2.014 millioner tonn, (46 prosent) og lastet 2.446 Millioner tonn (54 prosent) i 2014.

Attraktiv havn

En del havner har større godsomsetning, men ikke retningsbalansen som Mo i Rana havn kan vise til. De sender ut store mengder råvarer over kaiene, slikt som Jernmalm og olje.

- Dette gjør Mo i Rana Havn til en attraktiv havn hvor det er få skip som må reise fra eller til havna i ballast (uten last). Når de har losset lasten sin, venter som regel en last på å bli lastet om bord, sier Nordhagen.

Rana Industriterminal og Rana Gruber har de største volumene, med henholdsvis 2,2 og 1,5 millioner tonn, mens Toraneskaia har den største veksten på hele 33 prosent. Driftsinntektene for Mo i Rana Havn KF har også steget med 21 prosent i forhold til 2013.

På den positive siden

Wasco Coatings har vært en meget positiv bidragsyter for økt godsomsetning. Den siste tiden har Star Harmonia ligget til kai på Rana industriterminal.

Det har faktisk ligget inne tre større båter i havna den siste tiden, den 225 meter lange Newcastle Max ved Rana Gruber og den 225 meter lange Alcyon ved Bulkterminalen, i tillegg til den 198 meter lange Star Harmonia.

Havna har begynt å få tømmer fra ranadistriktet tilbake for utskipning over Toraneskaia, det er anslått at mellom 30 og 50 tusen kubikkmeter vil bli sendt over Toraneskaia i 2015.

Håper på gode tider

Mo i Rana Havn KF har også begynt prosessen med miljøsertifisering, de håper å være ISO 14001-sertifisert i løpet av året.

Havnefogden håper på et godt år i 2015 også. Tonasjen er der. Ifølge han har enkelte kaiavsnitt meldt om forventet økt godsomsetning, mens det fortsatt er en del usikkerhet rundt konjunktursvingninger og betingelser.

- Ny loslov trådte i kraft 1. januar, noe som førte til at havnelosordningen som har vært praktisert i havnebassenget vårt i over 90 år har blitt avskaffet, selv om det kjempes hardt for å fortsette med den. Noe som er fordelaktig for både næringslivet, havna og brukerne, sier Nordhagen.

Han forteller videre at havna også jobber mot å anskaffe seg en større taubåt som erstatning for Taubåten Toraneset.

- Etter den nye losloven tredde i kraft har vi ikke fått brukt Toraneset slik som vi brukte, noe som er meget beklagelig, sier han. Men alt i alt ser han fram til et utfordrende år i 2015. Hvor det er omstillinger er det også muligheter, sier en positiv havnefogd.