Oksen satte rekord: – Den var voldsom

Torsdag ble en merkedag for de ansatte ved Horns Slakteri på Fygle. Da slaktet de den største oksen i slakteriets historie og det er den nest største i Nord-Norge.