Gir grønt lys for prøveboring nær Trænarevet. Bellona og Natur og Ungdom drar i båt til området for å aksjonere

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det ikke er grunnlag for å gjøre om beslutningen om boring ved Trænarevet. Foto: Terje Bendiksby

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det ikke er grunnlag for å gjøre om beslutningen om boring ved Trænarevet. Foto: Terje Bendiksby Foto:

Av

Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag vinner ikke fram med sin klage på et vedtak om å tillate prøveboring nær Trænarevet på Helgeland. Nå er de på vei til området for å aksjonere.

DEL

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Direktoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Venter protester

Boreriggen West Hercules satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. Der venter trolig kraftige protester fra miljøorganisasjoner.

Det er ventet at boreriggen vil bruke mellom fire og fem dager på seilasen fra Bergen til Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna. På veien får riggen følge av et kystvaktskip.

Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

– Vi må følge regelverket, sier statsråden til NTB.

Åpnet i 2011

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

– Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sier Elvestuen.

Brønnen ligger om lag 7,5 km nord for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Møter motbør

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Tillatelsen er gitt på strenge vilkår, ifølge Elvestuen.

Miljøorganisasjoner har like fullt reagert både på selve leteboringen, men også på at boreriggen satte kursen nordover før saken var ferdig behandlet i departementet.

– Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

– Vi reagerer sterkt på at Wintershall DEA sender riggen nordover før klagene våre er behandlet, legger han til.

Elvestuen mener saken viser hvor viktig det er å ikke åpne opp nye områder, men at han som statsråd i saker hvor tillatelser er gitt, må forholde seg til rammene tidligere regjeringer har satt.

– Venstre var mot dette i 2011. Jeg mener det i dette området ikke burde være petroleumsaktivitet. Men det er ikke ved denne tillatelsen, etter forurensningsloven, hvor den beslutningen tas. Her må jeg følge regelverket og se om dette er miljømessig forsvarlig, innenfor de rammene som er gitt, sier han.

På vei til området

Både Natur og Ungdom og Bellona har varslet protester mot leteboringen. De er nå på vei til området i båt og klare for å stoppe riggen. I en pressemelding skriver de to organisasjonene sammen med Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja at det blir aksjon mot oljeriggen.

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder, og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler. Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom og Bellona er i Bellona-båten Kallinika på vei mot Trænarevet og klare til å aksjonere sivilt ulydig mot den planlagte oljeboringa til Wintershall Dea. Oljeriggen West Hercules er nå utfor Trøndelagskysten og kan være på feltet onsdag.

– Dette er en svart dag for miljøet. Vi uttrykker med dette en dyp fortvilelse av å være fullstendig sviktet i miljøkampen av Ola Elvestuen. Han legger oljeindustriens informasjon til grunn og det er tynge miljøfaglige argumenter mot boringen, og det mener vi forsvarer en aksjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge

– Vi seiler nå for å møte riggen, og kommer til å aksjonere sivilt ulydig for å stoppe den. Vi aksjonerer trygt og forsvarlig, med ingen fare for mannskapet på båten eller på riggen. Dessverre er ikke klagen behandlet like forsiktig, og vi ser oss nødt til å beskytte miljøet når Elvestuen svikter totalt, uttaler Natur og Ungdom og Bellona.

Også Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fortvilt over vedtaket:

– Vi er utrolig skuffet over at boringen blir tillatt, både på grunn av risikoen ved Trænarevet i seg selv men også fordi et oljeutslipp kan drive inn i resten av de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen vil uttrykke støtte til de aksjonene som Bellona og Natur og Ungdom planlegger, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Artikkeltags