Kommunikasjonstrening for fremtiden

Vitensenter Nordland AS ble etablert av et fremsynt næringsliv som ser at vi trenger flere Nordlendinger som kan gjennomføre en grønn omstilling av privat og offentlig sektor i årene som kommer. I november i år passerte jordas befolkning 8 milliarder mennesker og allerede i 2050 vil det være enda 2 milliarder flere. Samtidig som at vi blir mange flere de neste 30 år, skal 3 milliarder løftes ut av fattigdom og få liv som ligner litt mer på våre. Vi i den rikeste delen av verden har et særlig ansvar for å gjøre de endringene som presser seg frem. Nordland og Helgeland har noen naturgitte forutsetninger for å bidra med noen løsninger for den grønne omstillingen, også i et internasjonalt perspektiv. Vi har grønn energi som må brukes fornuftig, vi har rene hav som gir sunn og god mat med lave klimaavtrykk, vi har geologiske ressurser som verden trenger for det grønne skiftet og vi har landområder som vi må holde i hevd slik at de også produserer mat.

Naturvitenskapelig forståelse og ny teknologi er grunnleggende faktorer for endringene som må gjøres. Vitensenter Nordland skal stimulere lærelyst og pirre nysgjerrigheten på naturvitenskap og teknologi. I dag utvikles ny teknologi og naturvitenskaplig forståelse hurtigere enn noen gang. Vi vet at de som er elever i dag skal lære mye nytt, og de vil lære det aller meste etter at de er ferdige på skolen.

Ny teknologi vil komme og åpne helt nye muligheter på arbeidsplasser og i hjemmene. For at også vi i Nordland skal ta en aktiv rolle i omstillingene er det nødvendig at vi arbeider bevisst med å utvikle de unge sine evner til å lære og skape. I to tidligere innlegg har jeg delt noen tanker om hvor viktig det er med gode evner innen kritisk tenkning og kreativitet. En forutsetning for kritisk tenkning er at vi har god kjennskap til hvordan ting gjøres eller forstås i dag. Kritisk tenkning er nødvendig for å finne punkter for forbedringer. Når slike forbedringspunkter er identifisert, trenger vi kreativitet for å komme opp med nye og bedre løsninger eller forklaringer. Dette er som regel ikke en reise fra A til B, men en prosess der nye kreative løsninger vurderes kritisk fra alle vinkler. Nyvinninger spirer frem i gode og kreative miljø og fruktbare forhold for nyvinning dannes gjennom god kommunikasjon. Når nyvinningen er skapt vil det også trenges god kommunikasjon for å få nyheten tatt i bruk. Gode evner innen kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon er egenskaper som alle trenger i livet og vi vet at disse egenskapene kan utvikles gjennom målrettet trening. De fleste av oss synes det er aller mest givende når vi kan utvikle vår faglige kompetanse og personlige egenskaper samtidig, og uten at vi tenker på det som hardt arbeid og strev.

Vitensentrene i Norge samarbeider om å lage og gjennomføre opplegg for alle skolene landet. Oppleggene er utviklet i tråd med nye læreplaner for grunnskole og videregående og har til felles at de er laget for å stimulere kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon samtidig som de gir faglig kompetanse. Siden Vitensenter Nordland åpnet i juni 2021, har vi møtt over 14 000 elever og lærere i Nordland med slike formidlingsopplegg. Halvparten av disse møtene er gjennom vår oppsøkende virksomhet i hele fylket.

Til grunnskolene har vi gjennomført et nasjonalt formidlingsopplegg under navnet Super:bit. Her lærer grunnskolebarn (og deres lærere) å programmere en microchip som blant annet kan kontrollere en fjernstyrt bil. De trener på å tilnærme seg et problem på en systematisk måte der de må bruke egenskaper som utforsking, eksperimentering, samarbeid, feilsøking og det å holde ut og ikke gi opp. Opplegget gjennomføres i grupper og deltagerne må samarbeide for å finne sine løsninger. Skolene har fått gratis utstyr fra Vitensenter Nordland og vi har både gitt lærerkurs og gjennomført Super:bit-opplegget med klasser i hele regionen. Sparebankstiftelsen DNB har gitt støtte til Vitensenterforeningen for å kjøpe klassesett med utstyr til alle landets skoler og kodeklubber.

Vitensentrene i Norge inviterer også klassene til å melde seg på Super:bit- kampen som er en konkurranse for å programmer en micro:bit til å utføre ulike typer oppgaver. Påmelding til Super:bit-kampen åpner 3. januar 2023 og delfinale for Nordland er 4. februar på Vitensenter Nordland. Her blir det mye moro og mye læring for de som melder seg på! I tillegg til å lære grunnleggende programmering, vil deltageren få god trening av sine evner innen kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon.

Microchiper finner vi i dag i mye av det vi omgir oss med og en del av fremtidens løsninger baserer seg på automatisering og robotisering styrt av microchiper. Her går utviklingen fort og vi har gitt praktiske kurs til lærere fra grunnskole til videregående skole slik at de kan ta kunnskapen videre.

For ungdomsskolene har Vitensenter Nordland gjennomført opplegget Kodekraft i hele fylket. Dette er et nasjonalt prosjekt som gjennomføres av alle 13 vitensenter i Norge. I dette opplegget lærer elevene grunnleggende programmering for å lage sitt eget dataspill. Opplegget gir innsikt i logikken bak et dataprogram og stimulerer til kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon gjennom utforskende læring.

Den 12. november ble regionale finaler i First Lego League gjennomført i hele landet. Finalen for Helgeland var i Meyergården men koordinert som et samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nord Universitet. Dette er en årlig konkurranse for ungdommer der de både skal løse en praktisk robotutfordring og utforske et relevant samfunnsproblem. Det er organisasjonen First Scandinavia, med hovedsete i Bodø, som står bak denne konkurransen. Vitensenter Nordland og Nord Universitet samarbeidet som prosjekteiere her på Helgeland. I år var samfunnstema i konkurransen «Superpowered» der deltagerne skulle legge ut på en energireise og komme fram til en løsning for hvordan en bedre energiframtid kan være. Gjennom 8 uker har de jobbet med et prosjekt der de har forsøkt å finne løsningen på en egenvalgt problemstilling, de har designet en robot, programmert roboten til å løse ulike oppdrag på en robotbane og ikke minst jobbet med kjerneverdier som oppdagelse, innovasjon, innvirkning, inkludering, lagarbeid og hatt det moro.

Lagene som deltok på Helgelandsfinalen løste oppdragene sine på imponerende vis og alle fikk mengdetrening i kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon gjennom prosjektperioden. Vi heier nå på Lego League lagene Torghatten TeknoGirls fra Brønnøysund og Hauknes Hawks fra Mo i Rana som skal representere Helgeland i den skandinaviske finalen på Fornebu! Hele 16 lag fra Helgeland deltok i årets konkurranse og til neste år håper vi at enda flere skoler og lag vil delta.

Vitensenter Nordland arrangerte i år for første gang konkurransen Explore som en del av First Lego League. Dette er et forsknings- og teknologiprosjekt for barn i alderen 6-9 år: Målet med prosjektet er å gi en introduksjon til en spennende verden av vitenskap og teknologi. I år deltok 150 barn på Explore og alle presenterte sine prosjekter den 12. november på Vitensenter Nordland. I tillegg til entusiastiske deltagere, hadde senteret 400 besøkende denne dagen og stemningen sto virkelig i taket!

Vi ser at alle disse prosjektene gir store gevinster til skoler og elevene. Vi er også overbevist om at prosjektene, på sikt, er viktig for næringslivet. Om få år er ungdommene vi har møtt det siste året på vei inn i arbeidslivet og de skal være yrkesaktive til 2070. På denne tiden vil de oppleve store forandringer både på sine arbeidsplasser, i samfunnet og i verden. Akkurat nå er det viktig at vi legger til rette for at de utvikler sine personlige egenskaper og faglige ferdigheter slik at de kan og vil bidra til et bærekraftig Nordland. Regionen kan bidra med løsninger for det grønne skiftet, men vi vil trenge arbeidskraft med riktig kompetanse, gode personlige egenskaper og de må ønske å bo i verdens vakreste fylke.

Les mer av samme forfatter:

Les også

I Nordland er omstillingene allerede i gang, men de som i dag er unge, og deres barn igjen, må ta dette videre

Les også

«Trenger både den kortreiste, grønne energien og mer arbeidskraft til varme lokalsamfunn med gode arbeidsplasser og flotte tilbud innen kultur, oppvekst, helse og omsorg»