– Kom deg ned. Det må skje nå!

Kona hastet opp bakken mens hun ropte og veivet med armene for å få mannens oppmerksomhet. Til muntre tilrop fra snekkerkollegene, klatret han ned fra taket fort som fy, forhåndsgodkjent av arbeidsgiver, fullt klar over hva som sto på spill, og at han hadde å levere varene. Det skulle ikke stå på ham!

Å få barn er ikke like lett for alle, og nå gir rekordlave fødselstall grunn til handling. Det var også tema i statsministerens nyttårstale: – Vi nordmenn får stadig færre barn, sa Erna tydelig på: – Norge trenger flere barn!

Å få barn er ikke like lett for alle, og nå gir rekordlave fødselstall grunn til handling

 

Som eksempelet over fra en by nordpå viser – ja, det er en sann historie fra virkeligheten – så går det ikke alltid av seg selv, å bli foreldre. Det finnes imidlertid flere veier til målet, adopsjon for eksempel, eller å ta til seg fosterbarn som sine egne.

En vesentlig årsak til synkende fødselstall er logisk nok at kvinner blir mødre senere i livet. Med alderen avtar fruktbarheten. Men det er mer enn det.

Selv var jeg tre måneder unna 30 da jeg ble jeg mamma for første gang.

Utvidede permisjonsordninger og etter hvert en plan for utbygging av nok barnehager gjorde det mulig å kombinere jobb og familie. Det bidro nok til at flere som i likhet med oss var «seint på'an», som følge av lang utdannelse og jobb, hentet inn igjen fødslene. Alderen til tross, vi rakk å bidra med tre nordlendinger.

Utvidede permisjonsordninger og etter hvert en plan for utbygging av nok barnehager gjorde det mulig å kombinere jobb og familie

 

Norge ble i denne tida et utstillingsvindu, beviset på at det går an å kombinere familie, barn og jobb. Vi solte oss i glansen av å bo i verdens beste land, av å være et lykkelig folkeferd.

Men ingenting går av seg selv.

I 2009 fikk norske kvinner i snitt 1,98 barn, mens tallene for 2017 viser et bratt fall til 1,62 barn per kvinne. Norske forskere vet lite om hvorfor fruktbarhetsraten fortsatte å falle markant fra 2016 til 2017.

– Den utsettelsen og nedgangen vi ser nå, har ikke sammenheng med flere kvinner som tar høyere andel utdanning. Vi kan ikke si nå hva nedgangen skyldes, sier professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Trude Lappegård, til E24.

Hun peker på arbeidslivet, og mener vi må se hvordan endringer her kan ha utilsiktede effekter for unge folks valg med å etablere familie. Et stadig tøffere arbeidsliv lar seg kanskje ikke kombinere med familieliv og mange barn, i samme grad som før.

Den utsettelsen og nedgangen vi ser nå, har ikke sammenheng med flere kvinner som tar høyere andel utdanning. Vi kan ikke si nå hva nedgangen skyldes

Trude Lappegård, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO

 

Det er selvfølgelig prisverdig at regjeringen ser på tiltak for å gjøre det enklere å få barn tidlig. Noen passer det også godt for. Andre må stokke om på planene når livet skjer, og klarer det fint, selv om det ikke alltid er like greit. Langt fra alle er klare til å stifte familie så tidlig som statsministeren oppfordrer til.

Det må som de fleste vet, to for å danse tango. Da en lofoting bød opp til dans en fredag i april i Bergen i 1985, var jeg 24 år. Felles for alle planene mine, var at barn ikke inngikk i noen av dem. At vi skulle bli foreldre seks år senere, hvorav fem år enten i hvert vårt land eller hver vår landsdel, lå ikke i kortene fra start.

Det tar tid å ta utdanning, bygge forhold og å bli i dem. Det kan ikke engang statsministeren endre på, om hun har aldri så rett om behovet for flere hender i arbeid.

Felles for alle planene mine, var at barn ikke inngikk i noen av dem

 

Så sent som denne uka bekreftet regiondirektør Ole-Henrik Hjartøy i NHO Nordland at vi ikke er mange nok folk i Nordland. I forkant av Nord i Sør-konferansen i Olso, uttrykte han i NRK Nordland bekymring over mindre innflytting til fylket vårt, samtidig som det er stor utflytting av unge, spesielt mellom 20 og 29 år.

Rana passerte 26.000 innbyggere i 2014. Tankekorset er at antall unge har gått kraftig ned. Det er veksten i antallet eldre som gjør at folketallet i Rana over tid øker svakt.

 

– Hvis vi ikke fikser mangelen på barn, blir det mangel på arbeidskraft i eldreomsorgen og vanskeligere å finansiere velferdsordningene, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale.

Mens ordførere gjerne belønnes med applaus når de i skjemt, men ikke uten alvor, oppfordrer nordlendingen til å holde varmen sammen og gjerne øke folketallet i samme slengen, faller Ernas oppfordring til norske kvinner om å få barn tidligere og helst flere, på steingrunn.

Hun kritiseres for at talen om familie og verdier egentlig handler om å tekkes Kristelig Folkeparti. Mange er fra før i opprør fordi abortlova er i spill for å få KrF inn i regjering.

Hun kritiseres for at talen om familie og verdier egentlig handler om å tekkes Kristelig Folkeparti

 

Hun kritiseres for å ta til orde for flere norske barn, født av nordmenn, samtidig som norske politikere beskyldes for å vende ryggen til et hav av barn som fødes og lever under umenneskelige forhold andre steder i verden. Små liv som ikke ser håp, men som i likhet med norske barn, ønsker seg ei framtid, utdanning og arbeid.

 

Inntil nå har innvandring bidratt til at folketallet i Norge har vokst, men nå avtar også det.

SSB-forsker Erling Holmøy mener sågar Erna Solberg tar feil i at flere barn er løsninga for velferdsstaten Norge. Til Dagens Næringsliv peker han på at: Flere barn gir flere å forsørge, oljefondet må deles på flere og nordmenn er en offentlig utgiftspost.

Stå-på-innsatsen fra ekteparet i byen nordpå, bar frukter til slutt. Det er imidlertid ikke gitt for alle å legge inn bestilling på barn eller kjæreste i takt med eggløsning eller den biologiske klokka.

Om innsatsen fra statsminister og regjering skal bære like gode frukter må folk få lysten tilbake. Det kan gå hvis det blir like fint å jobbe som å danse.

Toril S. Alfsvåg, journalist i Rana Blad