Ønsker 10 flyktningebarn fra Hellas velkommen: – Vi har tatt imot folk fra andre steder i over 100 år. Det ligger i oss. Dette er noe vi kan