[FREMOVER] Nylig ble det lansert storstilte planer for å etablere en batterifabrikk i Narvik.

Det er Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding AS som sto bak nyheten. Håpet er å kunne etablere et selskap allerede inneværende høst, starte bygging rundt 2023–24 og være i drift i 2025.

Dersom alt går på skinner, vil det med andre ord kunne være to batterifabrikker i Nordland om få år. I Mo i Rana har selskapet Freyr nemlig kommet godt i gang med etablering av en stor batterifabrikk. Narvik kan lære mye av Rana kommune i dette arbeidet, mener NHO-Nordland-leder Daniel Bjarmann-Simonsen.

Vi tok ham like så godt på ordet, og ringte til Rana for å spørre hva Narvik kan lære av dem.

– Krevende etablering

– Har du noen råd til hvordan Narvik skal jobbe med dette?

– Først og fremst vil jeg gratulere Narvik med et spennende prosjekt. Jeg skal være forsiktig med å si at vi skal lære dem så mye, for det ser ut som om de har gjort mye rett på egen hånd, svarer Ole Kolstad.

Han er administrerende direktør i Rana utvikling, kommunens næringsetat, og har jobbet tett med batterifabrikketableringen. Kolstad er klar på at Narvik har en omfattende jobb i vente.

– Det finnes ikke noen «quick fix» når man jobber med en battericellefabrikk. Det er en veldig krevende etablering, som krever mye av oss som vertskommune, sier direktøren, og utdyper:

– Det handler om å tilrettelegge og åpne dører. Yte bistand, men samtidig være en sparringpartner som stiller konstruktive og kritiske spørsmål underveis.

Kolstad åpner også for at Rana kan være behjelpelige med å dele erfaringer dersom Narvik skulle be om det:

– Vi har et råd fra Rana om at som kommune må man være omstillingsdyktig for å jobbe med samfunn og næringsutvikling. Dersom vi får en forespørsel om å dele av våre erfaringer så vil vi selvsagt gjøre dette. Vi heier på Narvik, uttrykker han.

Rekruttering

Kolstad og Rana utvikling har jobbet med Freyr-etableringen i tre år nå. En av de sentrale problemstillingene har vært hvordan man skal skaffe nok arbeidskraft.

Det er anslått at de vil trenge 1500 ansatte for å drifte de totalt fire fabrikkene som skal bygges i Mo i Rana. Det er arbeidskraft som ikke finnes verken i Norge eller Europa, og de har derfor sett til Asia i rekrutteringsarbeidet, skriver NRK.

Hvordan blir det å finne nok folk til to batterifabrikker i samme fylke?

Rekruttering er noe vi tar på største alvor. Vi ser det som en fordel at Narvik ligger litt unna Mo i Rana, slik at det ikke blir etableringer i akkurat samme geografiske nedslagsfelt. Men jeg tror at vi sammen kan være med på å formidle en historie om at man må se til nord, og at det her vil skapes attraktive, grønne industriarbeidsplasser, svarer Kolstad.

– Vil det la seg gjøre å rekruttere arbeidskraft til begge fabrikkene?

Ja, det vil la seg gjøre, men det vil være en oppgave som må tas veldig seriøst. Det er hardt arbeid som skal til for å lykkes.