– Det er oppdretternes som skal betale når fisk rømmer. Nå skjerper vi kravet, slik at de må ta en større del av regningen når oppdrettslaksen skal fiskes opp, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ifølge IntraFish.

Rømt oppdrettslaks kan krysse seg med villaks dersom den finner veien opp i elvene om høsten, som igjen kan svekke villaksen.

Oppdretterne er pålagt å melde fra til Fiskeridirektoratet så snart de har mistanke om rømming. De er også pålagt å sette i verk tiltak for å fange den rømte laksen.

Til nå er det meldt om 27 hendelser med bekreftet lakserømming hittil i år, noe minsteren synes er mye.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) skal iverksette tiltak i elver der innslaget av rømt fisk er for høyt.