Det er sendt ut varsel om flomfare på oransje nivå for nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten.

Faren øker onsdag ettermiddag og vil vare til torsdag klokka 6.59, ifølge Varsom.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring, skriver Varsom.

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av svært mye nedbør. Det ventes spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

Yrs meteorologer skriver at det allerede regner mye i Nordland, og mer blir det utover dagen

- Et lavtrykk i vest sender nedbøren rett inn fra havet. Våtest blir det på Helgeland, hvor vi har sendt oransje farevarsel for svært mye nedbør.

I tillegg er det fra før av sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred.