Opphever vedtak. Freyr får ikke sette opp måleutstyr på Sjonfjellet

Fylkesmannen har opphevet Rana kommunes vedtak om å gi Freyr tillatelse til oppføring av en midlertidig fagverksmast på Sjonfjellet.