Rana kommune er klar over at det vil bli mer og mer flom, siden klimaet blir villere og villere. For å vite om hvilke områder, som kan bli skadet, ønsker de at folk og bedrifter skal rapportere om alle hendelser relatert til ekstremflommen Sally, som enkelte steder i Rana var mer enn en 200-årsflom.

– Det er viktig å kjenne til hvor det er fare for at skader kan oppstå, sånn at vi kan tenke på dette under planlegging av arealbruk, sier Trude Fridtjofsen, som er avdelingssjef for areal og miljø.

Kommunen ønsker også tilbakemelding på hvordan den kommunale kriseledelsen var i de dagene flommen pågikk.

– Målet er å bli bedre og lære av innspill, sier Ståle Lysfjord, som leder ei gruppe for å evaluere kommunens innsats.

Han forteller videre at kommunen har som mål å få gjennomført et folkemøte om flommen, for å høre på hva folk mener. Tankene er at dette skal skje i februar neste år.