Opplyste ikke i sakslista hva saken dreide seg om og lukket formannskapsmøtet: – Jeg mener dette har allmennhetens interesse