Ordfører Geir Waage smiler fra øre til øre over meldingen fra Freyr om at de har maktet å hente inn 7,3 milliarder kroner i egenkapital.

– Vi ante ikke i det hele tatt at denne nyheten skulle komme nå, men vi har i lengre tid vært kjent med at de jobbet for å skaffe kapital for å realisere etableringen her i Rana, sier ordfører Geir Waage.

Han medgir at han ante at noe var på gang sent torsdag kveld.

– Vi ble da spurt å delta på en orientering i regi av Freyr tidlig fredag morgen, sier Waage.

Ordfører i ekstase

Helt siden Freyr kom på banen med sine planer om en battericellefabrikk har Waage ventet på denne dagen.

– Jeg er veldig glad. Helt fantastisk. Dette er en av de viktigste beslutningene tatt for Rana, sier Waage.

Han ser at selskapet har sikret seg den nødvendige økonomiske ryggraden til å starte investeringene i Mo i Rana.

Waage minner om visjonen kommunestyret har vedtatt. Der står det Rana skal bli Norges grønne industrihovedstad.

– Etableringen til Freyr er en innertier, sier Waage.

Han poengterer at Rana gjennom denne etableringen tar en global rolle i det grønne skiftet, med produksjonen av battericeller.

– Dette kommer til å bidra med eksportinntekter. Vi er nå i startgropa for et nytt industrieventyr i Rana, som blir viktig for nasjonen, sier ordføreren.

Så vidt begynt

Waage erkjenner at selv om Freyr har sikret seg penger, er det mye som gjenstår.

– Vi har så vidt begynt på denne reisen, sier han.

Waage er opptatt av å få maksimalt ut av denne industriutviklingen. Han oppfordrer alle å dra i lag framover. Det gjelder for kommunen, innbyggerne, næringslivet og regionen. Etableringen av Freyrs fabrikker kan bety at Rana og regionen rundt vil få mange tusen nye innbyggere fram mot 2030.

Vi er nå i startgropa for et nytt industrieventyr i Rana, som blir viktig for nasjonen

Geir Waage, ordfører i Rana

– Vi må tørre å tenke store tanker om mulighetene framover, sier han.

For å ta imot alle de nye ansatte til Freyr er boliger et viktig stikkord. Ordfører Waage vet dette. Han understreker at kommunen og Rana Utvikling har prosjekter på gang om dette. Målet til kommunen og RU er å bli best i landet på tilflytting.

– Det må bygges betydelig med nye boliger, sier han.

Tidlig på ballen

Administrerende direktør Ole M. Kolstad i Rana Utvikling gratulerer Freyr for jobben de har gjort med å tiltrekke seg kapital fra investorer. Han er samtidig opptatt av å skryte av Mo Industripark.

– De valgte tidlig en strategi for å skape en grønn industripark i verdensklasse. Som et ledd i den strategien utredet de mulighetene for at Mo i Rana kunne bli vertskap for en batteriindustri, sier han.

Dette skjedde før Freyr banka på døra med sine planer.

Storflyplass neste

Varaordfører Anita Sollie ser på Freyrs melding som den første av flere viktige beslutninger for Mo i Rana og Helgeland i år.

– Jeg er også utrolig glad for at regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, har slått fast at det skal bygges en ny storflyplass i Mo i Rana. Med oppstart til høsten, vil det bidra til at vi får bygd ny grønn industri og skapt arbeidsplasser og tilflytting til Nord-Norge, sier Sollie.