Ordfører, rådmann, Henrik Johansen og Ole M. Kolstad fra PLU var fredag i møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) via Teams. Saken som ble diskutert var lengre rullebane på den nye flyplassen i Rana.

Ordfører Geir Waage sier dette er viktig å få på plass.

– Derfor dagens møte. Vi poengterte hvor viktig det er å få dette inn i planene. Avinor har påpekt at de ønsker 2.400 meter, men sier de må ha økt ramme på 150 millioner kroner, og dette har de bedt regjeringen vurdere. Til statsråden har vi poengtert at disse pengene må inn i revidert nasjonalbudsjett etter påske, sier han.

Henrik Johansen i PLU har et godt inntrykk etter dagens møte med Nygaard.

– Han kan naturligvis ikke konkludere nå, men jeg har inntrykk av at vi fikk fremmet behovet for 2.400 meter, og at han har forstått viktigheten av en forlengelse. Vi forventer at dette kommer på plass, sier Johansen.

Johansen påpeker at en forlengelse av rullebanen til 2.400 meter, pluss sikkerhetssone, er noe som må på plass nå. Hvis ikke er det for seint.

– Det er nå denne flyplassen bygges og da må det legges til rette for at den blir en flyplass for framtiden. En rullebaneforlengelse er derfor ekstremt viktig, for dette er ikke noe man bare kan bestemme seg for senere. I mai skal stortinget ta avgjørelsen om revidert nasjonalbudsjett, og da forventer vi at de 150 millioner kronene til økt lengde på rullebanen ligger inne, sier han.

Geir Waage poengterer at næringsliv og kommune allerede har gått inn med 600 millioner kroner til flyplassen, og at 150 millioner kroner i økt ramme fra staten ikke er mye.

– Ikke i den store sammenhengen. Prosjektet har en kostnadsramme på fire milliarder kroner, og i så måte er ikke 150 millioner kroner mye. Økt rullebane er ekstremt viktig for at de store maskinene kan bruke sin fulle kapasitet, også i framtiden. Etter dagens møte fikk vi belyst dette over for statsråden, og selv om han ikke kan konkludere med noe nå, tror jeg han forstår hvor viktig en lengre rullebane er, sier ordfører Geir Waage.

Også opposisjonen på Stortinget har involvert seg i saken. Mandag skrev Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre, et skriftlig spørsmål adressert til samferdselsministeren:

– De lokale bidragsyterne beskriver at 2400 meters lengde på rullebane er viktig for å unngå unødvendige begrensinger i regionens langsiktige behov for flytilbud. Det anses også som avgjørende for at Helgeland skal kunne trekke til seg en andel av et internasjonalt reiselivsmarked i kraftig vekst. Kan statsråden avklare om regjeringen støtter Avinors anbefaling om 2400 meter rullebane (+ 300 meter sikkerhetssone) på Mo i Rana flyplass, og at en beslutning om dette vil tas i løpet av våren 2023, spør Thorheim?

Ifølge Stortingets regler for svarfrist har statsråden en uke på seg for å svare på spørsmålet.

Les også:

Derfor må Avinor ha fire somre for å få flyplassen klar: – Vi gjør det vi kan for å bli tidligere ferdig