Ordførerkjedet funnet etter to uker på avveie: – Det har vært 16 dager uten søvn

BORTE: Ordfører Bård Anders Langø bekrefter onsdag at ordførerkjedet har vært sporløst forsvunnet i over to uker. Her smiler han under et kommunestyremøte i 2015.

BORTE: Ordfører Bård Anders Langø bekrefter onsdag at ordførerkjedet har vært sporløst forsvunnet i over to uker. Her smiler han under et kommunestyremøte i 2015. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kun minutter etter at ordfører i Alstahaug kommune opplyste at ordførerkjedet var sporløst forsvunnet, ble mysteriet oppklart. Kjedet var levert inn til rens og glemt bort.

DEL

[iSANDNESSJØEN] – Det er kom­met til ret­te. Det lig­ger i boet til gull­sme­den Gull og sølv­smia, sier en svært let­tet ord­fø­rer til iSandnessjøen, un­der én time et­ter at han måt­te sen­de ut en pres­se­mel­ding der han meld­te kje­det for­svun­net.

Nå kan ord­fø­re­ren for­tel­le hva som had­de skjedd:

– Det ble le­vert inn til rens i for­bin­del­se med ju­le­stri og fe­rie. Så har jeg rett og slett ikke tenkt på det et­ter­på. Jeg had­de bare tatt høy­de for at det lå i skuf­fen på kon­to­ret, sier Langø.

– Er du let­tet ak­ku­rat nå?

– Ak­ku­rat nå er jeg ver­dens lyk­ke­lig­ste per­son! Det­te har vært 16 da­ger uten søvn, helt ær­lig. Det har vært helt gru­somt, sier han og tar selv­kri­tikk på at han bur­de ha tenkt at kje­det kun­ne være hos den nå ned­lag­te gull­sme­den.

Ord­fø­re­ren sier at kje­det ikke har noen stor ver­di, an­net enn for Al­sta­haug kom­mu­ne, og an­slår at kje­det ble kjøpt i for­bin­del­se med kir­ke­ju­bi­le­et på slut­ten av 90-tal­let.

Det var man­dag 29. ap­ril at kom­mu­nen ble klar over at kje­det var bor­te. Det har ikke vært i bruk si­den ut­de­lin­gen av årets kul­tur­pris i mid­ten av de­sem­ber i fjor.

Iføl­ge pres­se­mel­din­gen ble va­ra­ord­fø­rer, råd­mann og for­mann­skaps­sek­re­tær ble umid­del­bart orien­tert. I til­legg har Kul­tur­ba­det og Scan­dic Syv søst­re vært in­vol­vert i le­tin­gen. Tirs­dag ble også for­mann­skap og po­li­ti orien­tert om kje­det.

Artikkeltags