Ordføreren i Alstahaug ønsker seg mest av alt et godt samarbeid på Helgeland, men forstår hvis det går en kule varmt noen ganger