Ordføreren om hytta i Grønfjelldal: Denne typen valgkamputspill på feil faktagrunnlag burde Røssvoll holde seg for god til

Ordfører Geir Waage (Ap) skriver i leserbrevet om den omstridte hytta i Grønfjelldal.

Ordfører Geir Waage (Ap) skriver i leserbrevet om den omstridte hytta i Grønfjelldal. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Saken hvor Johan Petter Røssvoll går ut Rana Blad (krever innlogging) i forhold til ulovlig oppsatt hytte trenger å tilføres fakta.

Hytta er ulovlig oppsatt i et område som i kommuneplanens arealdel er et LNF område.

LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr. Plan og bygningsloven § 11-7 nummer 5

I områder som bli lagt ut til LNF‑område i kommuneplanen er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Blant annet vil det ikke være tillatt å oppføre hytter her, noe som også gjelder hytter med sikte på å skaffe gardsbruk inntekter ved utleie ("utleiehytter")

Forslaget fra Røssvoll om å gi dispensasjon ville dersom det hadde blitt vedtatt være et ulovlig vedtak som ville blitt stoppet i en lovlighetskontroll for Fylkesmannen.

Når det gjelder sammenligningen knyttet til Rana Fiskeforenings hytte, så er heller ikke dette i tråd med de faktiske forhold. 

Rana Fiskeforening fremmet en søknad i 2010, saksnr. 2010/303, om å rive eksisterende hytte som var oppsatt i 1952 og oppføre en ny hytte.

Hytten er åpen for alle som ønsker å leie denne i sesongen, som ble opplyst å være i perioden juni til september. Den nye hytten skulle ikke gi flere antall overnattingsplasser da eksisterende hytte skal rives.

Statskog som grunneier ønsket at den nye hytten skulle plasseres på mottatt side av elven, sett i forhold til eksisterende hytte. 

Søknaden ble sendt på høring til Reindriftsforvaltningen i Nordland og til Sametinget, som ikke hadde noen innvendinger til det omsøkte tiltaket. 

Hytta ble for øvrig oppsatt i en tid da man ikke hadde etablert LNF område.

Hytta i Grønnfjelldalen

Hytta har vært forsøkt lovliggjort i to tidligere byggesaker, saksnr. 2011/229 og 2018/832, hvor det ble gitt avslag på dispensasjon. Avslag på dispensasjon ble for begge saker påklaget, og i begge saker ble kommunens vedtak stadfestet av Fylkesmannen i Nordland.

Begge sakene ble sendt på høring til berørte myndigheter og parter. Hvor Fylkesmannen anbefalte at det ikke ble innvilget dispensasjon.

Får kritikk i saken om ulovlig bygd hytte: – Det forundrer meg at Røssvoll ikke kjenner historien til hytta i Blereken 

Det ble under rullering av kommuneplanen forsøkt å få inn denne hytten i tillegg til tre andre hyttetomter i det aktuelle området. MPR- utvalget fremmet på vegne av Aastrøm, i møte den 18.05.2015, at de fire hyttene skulle legges inn i planen. Fylkesmannen ga en samordnet uttalelse med innsigelser i brev datert 04.09.2015.

Resultatet ble at hyttene ikke ble tatt inn i sluttbehandling i MPR i møte 19.05.2016, Formannskapet i møte 31.05.2016 eller i Kommunestyret i møte 28.06.2016.  

Oppsummert kan man si at denne omsøkte hytta har vært vurdert i flere omganger, hvor man alle ganger har kommet frem til at det ikke bør åpnes for utbygging.

Denne typen valgkamputspill på feil faktagrunnlag burde Røssvoll holde seg for god til.

Geir Waage (Ap), ordfører

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken