Gå til sidens hovedinnhold

Ordførerne i Rødøy, Lurøy, Nesna og Rana ber om møte med helseministeren

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er i en pressemelding det fremgår at ordførene i fire av kommunene på Nord-Helgeland vil be om et møte med helseministeren så snart som mulig. 

Bakgrunnen for møtet er de 12 kommunene sør for Korgfjellets møte med ministeren samt at man har registrert at det på dette møtet vil bli fremmet hard kritikk av Helgelandsssykehusets og Helse Nords prosess.

De fire kommunene påpeker videre at de mener en løsning på sykehusprosessen må inkludere sykehusmiljøet på Mo.

Avslutningsvis skriver ordførerne at de merker stor slitasje ikke minst blant de ansatte som en følge av sykehusprosessen, og skriver at regionen ikke tåler en så opprivende prosess stort lenger.

Her følger pressemeldingen:

Ordførerne i Rødøy, Lurøy, Nesna og Rana vil be om et møte med helseministeren så snart som mulig.

Vi har til nå ikke ønsket å involvere Helse- og omsorgsdepartementet i den pågående sykehusprosessen på Helgeland, bl.a. med respekt for at ansvaret ligger hos underliggende regionalt helseforetak og helseforetak.

Vi ser likevel at de 12 kommunene sør på Helgeland har bedt om møte med helseministeren og fått det. I media har vi registrert at det vil bli fremmet hard kritikk av Helgelandssykehusets og Helse Nords prosess.  

Vi ønsker derfor å få fram våre synspunkter på den pågående prosessen der det nå foreligger eksterne og uavhengige vurderinger.

Vi har helt siden prosessen startet i 2013 ønsket utredning også av en modell med to sykehus i tråd med intensjonene i Nasjonal helse og sykehusplan (stort akuttsykehus og akuttsykehus). Vi registrerer at de 12 kommunene gjennom media nærmest har stilt krav om ett stort fellessykehus sør for Korgfjellet på et ukjent sted i aksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen.

Vi forutsetter derfor at både en ett-sykehus-løsning og en to-sykehus-løsning vil inngå i den vedtatte samfunnsanalysen og den senere konsekvensutredningen av alternativer. Det er helt nødvendig for å gi helseforetakene og departementet et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag samt ivareta utredningsplikten på denne typen prosjekter.

Vi har videre lagt merke til at statsministeren under besøket i Sandnessjøen sa at «jeg er langt fra sikker på om det blir ett eller to sykehus – og hvor de kommer til å ligge» (VG 06.0519).

Vi mener at en løsning må inkludere det største sykehusfaglige miljøet på Helgeland, med 600 ansatte i Mo i Rana. Det vil være unikt i Norge om lokalsykehuset skulle forsvinne fra en så stor by, som alene har vel en tredel av befolkningen på Helgeland og den tredje største byen i Nord-Norge. Nord-Helgeland utgjør 46 % av befolkningen på Helgeland.

To eksterne og uavhengige utredninger konkluderer med at Mo i Rana er det beste alternativet for framtidas sykehus på Helgeland. Dette omfatter både en faglig vurdering av struktur og lokalisering samt en økonomisk vurdering av bærekraftevnen til helseforetaket.

Vi vil minne om at sykehusprosessen på Helgeland er inne i sitt syvende år. Vi merker stor slitasje, ikke minst blant de ansatte. Regionen tåler ikke at en så opprivende prosess pågår stort lenger.

Kommentarer til denne saken