Vegtrafikksentralen i Nord-Norge melder at i Silatunnelen på Fv. 17 er det i følge trafikanter en orrfugl inne i tunnelen.

Håpet er å få den ut så fort som mulig.