Regjeringen gir 75 millioner kroner til de fylkeskommunene og kommunene som ble hardest rammet av koronatiltakene, og støtten går til oppfølging for barn og unge.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Bevilgningen ble vedtatt i Stortinget i juni, men det er nå klart hvilke kommuner som mottar støtten:

Oslo kommune mottar den største summen, på 12,2 millioner kroner. Bergen mottar 5,2 millioner kroner, mens Trondheim får 3,9 millioner kroner. Nedover på lista følger en lang rekke kommuner som ble ekstra hardt rammet av koronatiltakene.

Rana er ikke under kommunene som får tilskudd, men Nordland fylkeskommune mottar 521.831 kroner, ifølge pressemeldingen.