Hva elevene spiser og drikker, om de spiser frokost og om de har med matpakke på skolen er foreldrenes ansvar. Dette er rådende nasjonal politikk. Som ett av to land i Europa har ikke Norge prioritert å bruke penger på gratis lunsj til grunnskoleelevene.

I mange år har jeg nå fått lov å besøke grunnskolene i Nordland. Overalt hører jeg om utfordringene lærerne har med sultne elever og elever som har et kosthold som gir høgt blodsukker som medfører urolig og ukonsentrert adferd. Ungdata-tall gir meg grunn til å anta at halvparten av alle ungdomsskoleelevene i Nordland møter til skolestart uten å ha spist frokost. Ofte får jeg besøke skoleklasser og da benytter jeg ofte anledningen til nettopp høre om elevene har spist frokost denne dagen. På snart 5 år har jeg kun møtt 2 skoleklasser der samtlige elever har spist frokost. Har vi i Nordland 6-8000 elever som hver dag møter til skolestart uten å ha spist frokost?

Noen kommuner tar ansvaret

Sist uke besøkte jeg Dønna barne-og ungdomsskole. Her spiste jeg lunsj i skolekantina sammen med ordfører Jan Erik Johansen og alle elevene. Her spiser samtlige ungdomsskoleelever lunsj sammen hver eneste dag. Samarbeid mellom kommunen og foreldrene har gitt alle elevene en hverdag som sikrer både god læring og god helse for alle. I tillegg gir det alle elevene en digitalfri stund der samtale og relasjoner står i fokus.

Mat koster, men noen kommuner velger å prioritere mat til alle elvene. Vega kommune er første kommune i Norge som velger å bruke av sine hardt trengte kommunale ressurser til nettopp dette. – Dette er den beste investeringen vi gjør i Vega, svarte ordfører Andre Møller da jeg spurte han hvorfor han valgte å prioritere dette.

Mette barn lærer best

Uansett hvor mange lærere det er i klasserommet, uansett hvor mange mastergrader lærerne har og uansett hvor gode og tilpassa opplegg lærerne tilrettelegger så vil sultne elever ha dårlige forutsetninger for å ta til seg læring og være utfordrende for egen helse. Derfor møter jeg utallige skoler i Nordland som svarer på denne utfordringen ved å til rette ulike matordninger til tross for nasjonal politikk.

Mat i skolen som valgkampsak i høst?

Det er derfor med glede jeg opplever at mat i skolen nå er kommet på den politiske dagsorden både nasjonalt og lokalt. Nordland fylkeskommune har allerede innført gratis frokost til alle sine videregående elever. Årsmøtet i Høyre hadde dette som tema nå i mars og nå har Bodø AP satt gratis skolemåltid til alle grunnskoleeleven øverst på plakaten over det de ønsker å få realisert i neste valgperiode.

Uansett så vet jeg at sultne barn lærer dårlig. Vi må derfor finne løsninger som sikrer at samtlige 29000 grunnskoleelever i Nordland spiser frokost og har et hyggelig og næringsrikt skolemåltid. Det fortjener de.

Knut Berntsen

Prosjektleder Helsefremmende skoler i Nordland

Nesna