Styret i Mo i Rana Havn KF har på sitt styremøte 29. mai, konstituert Økonomisjef Øystein Lorentzen som fungerende havnefogd fra 1. juli 2019 til ny Havnesjef er på plass, skriver de i en pressemelding.

- Øystein Lorentzen er i dag økonomisjef i Mo i Rana Havn KF og som netskommanderende i havna er det naturlig at han konstitueres i denne perioden, sier Styreleder Tor-Arne Strøm.

- Vi jobber nå for fullt med å skaffe ny Havnesjef og fristen for å søke på denne er 9. juni og vi håper å ha en ny sjef på plass så snart som mulig etter dette. sier Strøm.

Dagens havnefogd Svein-Tore Nordhagen har sin siste arbeidsdag som havnefogd 30. juni, står det i pressemeldingen.