Rådmannen i Lurøy kommune har inngått et seks måneders engasjement med Øyvind Toft fra Organisasjonskompetanse AS for å lede rådmannens stab i overgangsperioden til ny kommunedirektør er på plass. Toft skal også være en støtte til ny kommunedirektør i en oppstartsperiode.

I juni ble det kjent at rådmann i Lurøy, Karl-Anton Swensen hadde sagt opp til fordel for ny jobb som kommunaldirektør i Nærøysund kommune.

– Rådmannen fratrer rådmannsstillingen den 30. oktober. Øyvind Toft vil i perioden framover inngå i rådmannens ledergruppe. Rådmannen har i samarbeid med ordfører søkt å tilrettelegge for best mulig kontinuitet i de daglige oppgaver fram til ny kommunedirektør er på plass, og en er derfor fornøyd med at Øyvind Toft vil inngå i dette arbeidet, melder Lurøy kommune på sin hjemmeside.

Toft er eier og daglig leder i Organisasjonskompetanse AS. Selskapet har kontor i Sandnessjøen. Toft var for øvrig rådmann i Grane kommune fra 2019 til 2021.