På dialogmøtet skal toppledelsen i vertskommunene bli oppdatert på Nye Helgelandssykehuset, og veien videre

Møtet er for ordførere og rådmenn i Rana, Vefsn og Alstahaug kommuner, og er åpent for pressen.