På disse stedene blir det flere gapahuker, ny bru, tursti og ny bålplass i Rana og Hemnes