Gå til sidens hovedinnhold

Når Helgeland ikke har klart å være mere samlet på at en ny stor flyplass vil være bra for alle, så handler det nok først og fremst om bekymring for egne lokale flyplasser

Artikkelen er over 3 år gammel

Det som nå må avklares er hvordan finansieringen av flyplassen detaljert skal sammensettes, slik at man kan sette spaden i jorden så raskt som mulig, skriver Kjell-Idar Juvik i På en lørdag.

PÅ EN LØRDAG Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helgeland har fått et betydelig dårligere flytilbud etter nye kontrakter ble inngått.

Normalt i samfunnet er at man jobber for å få bedre tilbud år for år, eller som bonden bruker å si, målet er at gårdsbruket skal være i bedre forfatning når jeg overlevere det til neste generasjon. Dette burde også være utgangspunktet når man skulle inngå nye kontrakter på kortbanenettet, FOT-rutene.

Dessverre skjer det motsatte, 1. april startet ny anbudsperiode på de såkalte FOT-rutene, (flyruter som staten kjøper flytjenester for åer statens kjøp av flytilbud der det ikke er lønnsomt), på Helgeland er alle fire flyplassene med på FOT-ordningen.

Ser at Statsråd Solvik Olsen har reiset på fly-turne til mange av disse kortbaneflyplassene og sagt at han har forståelse for de som har fått et dårligere tilbud, men henviser dem til Widerøe som vant konkurransen, dette mener jeg er en ansvarsfraskrivelse.

Det manglet ikke på advarsler da de nye anbudskriteriene var ute til høring, men samferdselsministeren valgte i stor grad å overse disse innspillene.

Og nå ser vi dessverre resultatet, Helgeland kommer desidert dårligst ut. Frem til 1. april var det hele 17 daglige avganger til Bodø fra Helgelands fire flyplasser, nå er det kun 9 avganger. (2 i Brønnøysund, 2 i Sandnessjøen , 2 i Mosjøen og 3 fra Mo i Rana)

Dette er til vår fylkeshovedstad og et naturlig knutepunkt for reiser videre i eget fylke og nord-sør.

Endrede tider har også medført at både Sandnessjøen og Brønnøysund ikke lenger kan ha dagsreiser til sykehuset i Tromsø. Det er også kutt på reiser til Trondheim fra Helgeland. Det kan se ut til at H/FrP regjering har vert mest opptatt av pris og ikke tilbud.

At tilbudet blir dårligere på kortbanenettet forstår man når statlig kjøp er redusert med ca. 150 millioner kroner. Og bedre blir det nok ikke i neste runde om regjering får det som de vil med å flytte ansvar og bevilgning til fylkene etter 2020. Blir ikke enkelt for Nordland fylkeskommune å øke dette tilbudet når vi vet at de får betydelig kutt i sine rammer.

Jeg mener at finansiering av kjøp av FOT-ruter også i fremtiden må være et statlig ansvar.Måten vi har organisert flyplassdriften i Norge på med Avinor-modellen, er avgjørende for at man kan opprettholde et godt tilbud i hele landet. Uten denne felles finansieringen ville det ikke vert mulig å drive alle Avinors 45 flyplasser uten betydelig støtte gjennom årlige statsbudsjett.

Og nå ser vi dessverre resultatet, Helgeland kommer desidert dårligst ut. Frem til 1. april var det hele 17 daglige avganger til Bodø fra Helgelands fire flyplasser, nå er det kun 9 avganger

 

I 2016 var det kun 8 av 46 Avinorflyplasser som driftet i pluss. Disse åtte hadde et positivt resultat på over tre milliarder kroner. I Nordland var det kun Bodø som driftet i pluss med 18 millioner kroner mens de øvrige hadde et underskudd på 288 millioner kroner.

En viktig inntektskilde for flyplassene, er taxfree-ordningen, denne er viktig å videreføre. Derfor vedtok Arbeiderpartiet i sitt nye program at også i fremtiden skal disse inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres, uavhengig av hvem som driver butikkene.

Samfunnsoppdraget og formålet til Avinor er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner. Hvordan ville dette sett ut uten Avinor-modellen. Da ville vi nok ikke hatt dagens tilbud i hele landet.

Det er derfor all grunn til å være bekymret for politikken til dagens regjering. I programutkastet til FrP, går de inn for å avvikle dagens Avinor-modell, de ønsker at virksomheten privatiseres, deles opp eller selges, og således kutte dagens finansieringsmodell. Dette vil være alvorlig, først og fremst for lufthavnene i distriktene.

Den sikreste måten å unngå dette er å stemme på en Arbeiderparti ledet regjering 11. september.

Denne uken hadde jeg gleden av å delta på åpningen av den nye terminalen på Oslo lufthavn denne er også viktig for flytilbudet i resten av landet. Derfor ble åpningen markert sammen med ordførere i flyplasskommunen og lufthavnsjefene fra alle flyplassene i landet. I dag er det i hovedsak de fire store lufthavnene og OSL mest av dem alle som bidrar til å finansiere driften av flyplassene landet rundt. Derfor vil en økt aktivitet og inntjening her bidra positivt til fellesskapet.

Den neste store innvesteringen for å øke kapasiteten på Oslo Lufthavn vil være en tredje rullebane. I Avinor-meldingen som nå er til behandling i Stortinget åpnes det for dette ved at man holder av fremtidig areal til en ny rullebane.

Det er svært gledelig at regjeringen og støttepartiene nå har avklart at også de går inn for å bygge ny flyplass på Hauan. Dette betyr at man endelig får et storflyplass-tilbud på Helgeland

 

Som i andre store saker er det også uenigheter om både behov og lokalisering. Men for alle parter er det viktig med en avklaring slik at man ikke båndlegger unødig areal som kan brukes til næringsutvikling og annen bruk.

Diskusjonen rundt flyplass er ikke bare en Helgeland sak. Det diskuteres nå hva man skal gjøre i Lofoten, Hammerfest og det jobbes med ny oppstart på Rygge lufthavn som ble avviklet i fjor høst.

Det er svært gledelig at regjeringen og støttepartiene nå har avklart at også de går inn for å bygge ny flyplass på Hauan. Dette betyr at man endelig får et storflyplass-tilbud på Helgeland. Det var naturlig nok en viss spenning knyttet til dette på grunn av Nordland FRP sin negative holdning til prosjektet.

Allerede i gjeldende NTP og i Eiermeldingen til AVINOR som Stoltenberg-regjeringen la fram for Stortinget våren 2013 var vi klare på at vi vil ha en ny stor flyplass. Fylkestinget i Nordland har i flere runder bedt om at flyplassen realiseres så raskt som mulig, og har også vært klar på at Kjærstad skal bestå. Nordland Arbeiderparti har vært en pådriver for den balanserte løsningen som nå foreligger.

Det som nå må avklares er hvordan finansieringen av flyplassen detaljert skal sammensettes, slik at man kan sette spaden i jorden så raskt som mulig.

Når Helgeland ikke har klart å være mere samlet på at en ny stor flyplass vil være bra for alle, så handler det nok først og fremst om bekymring for egne lokale flyplasser. Når det nå ser ut til å være brei enighet på Stortinget om at man ikke skal legge ned Kjærstad så vil dette være en viktig avklaring for Helgeland.

Ha en god helg, og en strålende 1. mai.

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

 

 

Kommentarer til denne saken