Nå er det bare å vente i spenning på når og hva regjeringen kommer med av løsning på fullfinansering av Vegpakke E6 Helgeland, reduksjon av omfanget på pakken bør ikke være løsningen

Finansiering: Det som nå må på plass er full finansiering av E6 Helgeland nord på 450 millioner, skriver Kjell-Idar Juvik. Foto: Arne Forbord

Finansiering: Det som nå må på plass er full finansiering av E6 Helgeland nord på 450 millioner, skriver Kjell-Idar Juvik. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 3 år gammel

Kjell Idar Juvik skriver om samferdsel i På en lørdag.

DEL

På en lørdagEndelig er det Helgeland sin tur å få et løft på E6 gjennom Helgeland. Om finansieringen kommer på plass for hele E6 Hegland inkl. Brattåsen-Lien, skal det opprustes og bygges for hele 6,2 mrd. (2015 kroner).

Det har i mange år blitt jobbet for å få til en opprusting av E6 gjennom Helgeland, men det var først da kommunen langs E6 ble enige om en vegpakke at man fikk dette til.

For å få dette til måtte man lage en pakke som forutsa at man aksepterte egenfinansiering. Det ble da lagt inn en forholdsmessig lav prosentandel i egenfinansiering i forhold til mange andre vegpakker.

Det nye flertallet i Hemnes 2011 meldte seg av i innspurten, noe som kunne ha veltet hele E6 pakken. Men heldigvis tok de andre kommunene og fylkeskommunen ansvar og stilte garanti for hele prosjektet.

«Det betyr at prosjektet ikke er fullfinansiert og at vegpakken slik den var vedtatt kan bli redusert i omfang»

E6 Helgeland er også et pilotprosjekt på en ny kontraktstype, såkalt «vegutviklingskontrakt», det vil si at man setter ut både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold over en periode på 15 år. Målet med dette er å få en mer sammenhengende utbygging, og raskere gjennomføringstid og driftsgode løsninger da man har et vedlikeholdsansvar i 15 år.

På E6 Helgeland Nord ble det en kostnadsøkning på hele 450 millioner ved anbudsåpning, om dette skyldes kontraktsform eller andre årsaker er vel for tidlig å si, det blir derfor spennende å se hva prisen blir på E6 sør hvor anbudene skal åpnes i disse dager. Det som man i alle fall kan konstatere er at det kom betydelig flere interessenter på E6 sør en E6 Nord, noe som nok kan skyldes at dette var en ny kontraktstype.

Det som nå må på plass er full finansiering av E6 Helgeland nord på 450 millioner, som de fleste husker kuttet Regjeringen i sitt forslag til Stortinget bompengene i pakken med 300 millioner, dette ble gjort før man kjente til kostnadsøkningen på 450 millioner, hadde regjeringa foreslått dette om man kjente til kostnadsøkningen?

Det man i alle fall kan konstanter er at det ikke kom avklaring på denne kostnadsøkningen i budsjettet for 2016, heller ikke i revidert eller i samleproppen som ble lagt fram for Stortinget nå i juni. Nå ligger det en besparelse på lavere rente på ca. 80 millioner, men selv om man bruker rentegevinsten på finansieringen mangler det 370 mill. kroner.

Det betyr at prosjektet ikke er fullfinansiert og at vegpakken slik den var vedtatt kan bli redusert i omfang. Dette vil da gå utover Trafikksikkerhetstiltakene i Hemnes som er nytt kryss i Korgen, G/S- veg Bjerka – Finneidfjord og ny bru på Hauknes, i tillegg til siste del av E6 Nord, Krokstrand-Bolna.

Dette vil være i strid både med intensjon i pakken og regjeringens mål om å bygge sammenhengende og ikke delt. Det er derfor gledelig at ordførerne er så klar på at pakken skal gjennomføres som planlagt. Vil man også dette om opprinnelig finansieringsplan legges til grunn?

Samferdselsministeren kom raskt med 300 mill. kroner når dette skulle gå til reduksjon av bompengene, men når det trengs 450 mill. kroner til veg så går det ikke like raskt.

Så til Brattås-Lien i Grane, denne strekningen skal ut på ordiner anbud som 3-4 delprosjekt på tilsammen ca. 1,9 mrd. kroner. Prosjektet er godkjent av Stortinget som en del av Vegpakke Helgeland Sør, men det var tatt forbehold om oppstart. Samferdselsministeren har sagt at han vil komme tilbake til oppstart av denne strekningen i budsjettet for 2017, kommer det startbevilgning i 2017 kan man klare å holde tidsrammen 2020 som var en forutsetning i pakken.

Blir det slik det er foreslått i utkast til ny NTP 2018-2029 blir oppstart først i 2018 om man bevilger høy ramme i NTP, går man ikke for høy ramme ligger den først inne fra 2024. Dette vil i så fall bety en kraftig forsinkelse på prosjektet som i sin tid lå først i løypa på Helgeland, det er ikke akseptabelt.

Så nå er det bare å vente i spenning på når og hva regjeringen kommer med av løsning på fullfinansering av Vegpakke E6 Helgeland, reduksjon av omfanget på pakken bør ikke være løsningen.

50 år ¬ Kjell idar Juvik. I dag fyller Kjell Idar 50 år. Vi ønsker å sende deg de beste hilsninger på dagen din. Siden vi er midt i en konfirmasjon, blir det dårlig med feiring, så det får vi ta igjen senere. Stor klem fra Ann Kristin, Benjamin, Anniken, Emilie og Sindre.

50 år ¬ Kjell idar Juvik. I dag fyller Kjell Idar 50 år. Vi ønsker å sende deg de beste hilsninger på dagen din. Siden vi er midt i en konfirmasjon, blir det dårlig med feiring, så det får vi ta igjen senere. Stor klem fra Ann Kristin, Benjamin, Anniken, Emilie og Sindre.

Kjell-Idar juvik

Stortingsrepresentant, Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags