Noe må da være riv ruskende galt når en industribedrift velger å slå av ovner for å selge strøm i stedet? Derom strides de lærde, og svarer er kanskje ikke så innlysende som en skulle tro.

Like før jul ble det kjent at Elkem stengte ned en smelteovn i Rana, og en i Thamshavn. Årsaken var høye strømpriser. Elkem tjente mer på å selge kraft til «svært attraktive priser» enn egen produksjon. Elkem har sikret seg store deler av sitt kraftbehov på langsiktige, prisgunstige avtaler som gjorde at det var penger å tjene på videresalg når strømprisene føk i været. «Det burde ikke være mer lønnsomt å selge kraft enn det er å produsere kritisk viktige produkter som trengs til det grønne skiftet» kommenterte konsernsjef Helge Aasen. Verksdirektør Frode Johan Berg ved Elkem Rana var enig: «Det er noe som er alvorlig galt i kraftmarkedet, når dette skjer. Her stoler vi på at det tas politiske grep, som sikrer bedre kontroll» uttalte han til Rana Blad.

Denne uken ble stansen og kraftsalget et tema i Stortinget, da Rødts Bjørnar Moxnes utfordret næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i spørretimen. Moxnes' budskap er at dette markerer slutten på et industrieventyr, og frykter en avindustrialisering på fastlandet til fordel for ren råvareeksport. Rødt og Moxnes' forslag til løsning er at staten tar kontroll over strømsalget og at det innføres en makspris. Rødts politikk – blant flere partier, skal det nevnes – får hard medfart i en kommentar signert politisk redaktør Haakon Barstad i Europower like før årsskiftet. Den har blitt delt av lokale aktører i sosiale medier, deriblant BRUS-direktør Elnar Remi Holmen som opprinnelig er fra Konsvikosen. Holmen som også tidligere, ikke minst her i Rana Blad, har ivret for at svaret er mer kraftproduksjon, kalte like godt kommentaren «eksepsjonell». Barstad konkluderer med at det ikke er markedet det er noe feil med, problemet er at det er for lite kraft i markedet. Kraft har blitt en knapphetsvare. «Alle tiltak for å gjøre strømmen billig, vil forsterke dette problemet» skriver han. Løsningen er økt kraftproduksjon.

Det var også kravet fra seks Arbeiderparti-ordførere i Nord-Norge i november, de såkalte O6-ordførerne som inkluderer Ranas Geir Waage. De «ser det som nødvendig å bygge ut vindkraft på land samt satse på havvind i et noe lengre perspektiv», i tillegg til at energigjenvinning, noe vannkraft og nye kraftkilder også skal bidra. Utfordringen er at selv i et overskuddsområde som Nord-Norge vil det være for lite kraft i løpet av bare 3–4 år.

I en artikkel på Nettavisen torsdag, omtales et brev sendt fra Statnett til regjeringen like før jul. Statnett er bekymret på grunn av at kraftforbruket øker raskt, mens det ikke bygges ut nok ny kraftproduksjon. Spesielt advares det om situasjonen i regionene Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. «Hensyntatt forventet forbruksvekst de nærmeste årene, vil det i perioder ikke være mulig å levere energi til alle forbruksønsker i områdene» står det i brevet signert konserndirektør Gunnar G. Løvås. Også Statnett er klar på at det må bygges mer kraftproduksjon, og at havvind ikke vil dekke det behovet.

Resultatet, slik situasjonen er nå, at det blir for lite strøm, noe som igjen vil føre til «svært høye priser». Prisene vil svinge mer enn det vi har vært vante til, og i knapphetsperioder må høye kraftpriser «tvinge gjennom nødvendig forbruksreduksjon.» Å koble Norge fra resten av Europa i kraftmarkedet er ingen løsning – tvert imot kan Norge i løpet av kort tid være avhengig av å få importere kraft. Markedet må få fungere, mener Statnett, slik at aktører frivillig reduserer forbruket i tider med knapphet. I et slikt perspektiv, var kanskje stansen ved Elkem som tatt ut av læreboka?

Statnett advarer også mot å tillate for mange nye etableringer av industri med stort strømbehov.

Alarmen har strengt tatt gått en stund. Er det ikke på tide vi våkner snart? Det er grovt sagt bare to veier ut av dette. Det ene er redusert forbruk av kraft. Det synes ganske så urealistisk, ikke minst så lenge prisene er på et noenlunde lavt nivå. Høye priser kan rett nok redusere forbruk, men det er ikke akkurat bare av det gode. Når vi har 20 minusgrader utenfor veggene, så tenker vi fort at vi må bruke litt strøm for å holde varmen inne. For Nord-Norge er det helt nødvendig med store etableringer og en fortsatt produserende industri, som kan bidra til utvikling. Alternativet er strengt tatt avvikling. Den andre veien er mer kraftproduksjon. Skal vi gå ned den veien, må vi begynne å få fart på føttene. Og vi må innse at det ikke bare vil være plusser. Det har det aldri vært, heller ikke med store vannkraftutbygginger i sin tid. Dermed må vi diskutere også det som er upopulært, som vindkraft på land. Ikke å ta tak i det kan vise seg å bli langt mer upopulært på sikt. Og da snakker vi altså ikke om veldig lang sikt. Det er nå det brenner.