Padlehelga på Tonnes er berget, men det settes et tak på hvor mange som får delta