Pandemien øker ventetida på sykehuset: Over 4000 flere pasienter uten oppfølging til planlagt tid

12 202 pasienter fikk ikke den oppfølgingen de skulle hatt på Nordlandssykehuset innen utgangen av april.