Mens vi her på nordsida av Korgfjellet hever glass med høy stett og spiser marsipankake i gledesrus etter at imponerende 150 millioner private kroner er lagt på flyplass-bordet, hiver de sedvanlige 11 edsvorne ordførerne på sørsida av Korgfjellet seg over tastaturet. Igjen. Det er til å bli helt matt av. Med dessverre ikke til å bli overraska over. For denne evigvarende kampen mot utvikling i regionen vår tar tilsynelatende aldri slutt.

De 11 bærer ikke bare havre til en død hest. De heller stadig bensin på bålet, nører oppunder og fyrer på en flyplass-debatt som burde vært lagt død for lenge siden.

De skal ha for utholdenheten sin. Om ikke annet.

I et brev til samferdselsministeren har ordførere i Vefsn, Alstahaug, Dønna, Herøy, Vevelstad, Leirfjord, Grane, Sømna, Brønnøy, Bindal og Vega kommet med en uttalelse angående ny vurdering av markedsadgang, lønnsomhet og ringvirkninger ved bygging av ny lufthavn i Mo i Rana.

Dette kommer de på banen med, samtidig som målstreken på det spenstige flyplass-spleisen passeres, med god margin.

De 150 millionene i privat bidrag, samt de 450 millionene i kommunalt bidrag fra Rana, utløser nå investeringer på 2,7 milliarder statlige kroner.

Det er bare å ta av seg hatten for at vi har fått dette til. Det er intet mindre enn imponerende, og viser hvilken stor betydning storflyplassen kommer til å få for Rana-samfunnet og regionen for øvrig.

Det ser alle som har bidratt, det ser alle som bor her, det ser næringslivet, det ser Avinor og det ser Stortinget.

Da er det synd at noen, med 11 ordførere i spissen, fortsatt velger å dra lua godt over ørene og sette på seg skylapper.

De kan like det eller ikke, men faktum er at Stortinget har vedtatt at Norges neste storflyplass skal bygges på Helgeland. Finansieringa er på plass. Avinor gratulerer med en fantastisk og historisk milepæl, og er klar til å gå i gang med bygginga.

Og her holder de 11 fortsatt på. Egentlig er det fristende bare å la dem holde på med denne destruktive tilnærminga.

Tilnærminga er for øvrig hele tida å kjøre på at de er 11 i tallet. 11 som står for alle disse henvendelsene. Det være seg enten til samferdselsministeren eller helseministeren. Igjen er det grunn til å minne om at lek med tall kanskje ikke er så gøy, når det fasiten blir lagt på bordet. Den viser nemlig at i ni av disse 11 kommunene bor det til sammen rundt 20.000 mennesker. I Rana alene bor det 26.000.

De 11 er uansett bekymra for at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen skal bli lagt ned når Mo i Rana Lufthavn Fagerlia settes i drift. Det kan jeg for så vidt skjønne, for det er jo det som mest sannsynlig kommer til å skje, i alle fall med Kjærstad.

For uavhengig av hva Stortinget har vedtatt med hensyn til å opprettholde Kjærstad og Stokka, så kan ikke politikere på Løvebakken bestemme hvorfra selv de mest patriotiske og indoktrinerte folkene i Mosjøen og Sandnessjøen skal fly. Det kan heller ikke Hundåla eller Talseth gjøre. Folk kommer til å velge det beste og billigste alternativet.

Og hvis det skulle seg forholde seg slik at en småflyplass rett i nærheten av småbyen sin, var helt avgjørende og saliggjørende, ja så skulle vel både Mosjøen og Sandnessjøen allerede kunne kvittere ut ei voldsom tilflytting og et blomstrende og voksende næringsliv? For småflyplass har de jo hatt i mange tiår.

Mon tro om tanken på at det blir stilt spørsmål ved vurderingsevnen deres, i kretser langt utafor Nord-Helgeland, i det hele tatt snerter disse 11?

Om det ikke bekymrer politikerne, burde det i alle fall bekymre næringslivsfolk i for eksempel Vefsn, som legger ned et betydelig og seriøst arbeid i å skape utvikling og arbeidspasser i kommunen sin. Og som er på god vei til å lykkes med flere spennende prosjekt.

Paradoksalt nok kommer ordfører-utspillet, les krampetreninga for nok en gang prøve å spenne bein for storflyplassen, i samme draget som det blir kjent at selskapet Norsk e-fuel ønsker opsjon på tomt på Baustein i Mosjøen. Der skal de etter planen lage drivstoff til ja, fly, ved å bruke grønn kraft, og på den måten bidra til å avkarbonisere luftfarten.

Planen er at Norsk e-fuel skal produsere 25 millioner liter drivstoff i starten. Ved full drift er det planer om å produsere 100 millioner liter. Selskapet ser for seg et sted mellom 50 og 70 arbeidsplasser i Mosjøen, etter investeringer i 100 millioners klassen.

Vi som bor i Norges beste vertskommune for næringsutvikling, stiller oss naturlig nok i rekka av gratulanter og applauderer og heier på alt som kan skape vekst og framgang i regionen. Inkludert en ny storflyplass. Den rekka burde enda flere stille seg i.

Der er det plass til mange, også 11 ordførere.