NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har fredag avsluttet meklingen i flyteknikerstreiken uten å komme til enighet.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) fortsatte fredag samtalene hos Riksmekleren.

Klokken 16.40 opplyste mekler Carl Petter Martinsen til NRK at partene ikke har kommet til enighet i løpet av dagen. Martinsen hadde skissert et forslag til løsning som ble nedstemt av arbeidstakersiden.

– Forslaget mitt har vært et økonomisk oppgjør på linje med frontfaget. Så er det en del tilpasninger som knytter seg til hva som er spesielt for dette tariffområdet, sa Martinsen til NRK.

Uenighet på sentrale punkter

– Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet. Dette rammer svært mange som skal på ferie, flyselskapene i Norge og alle som er avhengig av å ta fly i hverdagen, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Det har vært steile fronter mellom NHO og NFO under streiken. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsier en økning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

– NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske lønnsmodellen bevares. Det er dette som står på spill, sier Lothe.

Varslet lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb.

En lockout vil også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse. Det vil i så fall trolig raskt føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

Venter på avklaring

Luftambulanseflyselskapet Babcock har varslet at de vil søke om dispensasjon i flyteknikerkonflikten i tilfelle det blir lockout. Men vurderingen om en lockout vil føre til fare for liv og helse, lar vente på seg.

– Vi har foreløpig ikke mottatt en slik vurdering, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden til NTB fredag.

Det er Helsetilsynet som skal gjøre denne vurderingen, og de ville torsdag ikke svare på hvilke momenter de legger vekt på i sin vurdering.

– Disse rapportene er unntatt offentlighet så lenge streiken pågår, og vi kan ikke kommentere innholdet noe nærmere nå, opplyste Helsetilsynet til NTB.

Luftambulansetjenesten i dialog med andre selskaper

Luftambulansetjenesten forsøker nå å finne andre aktører som kan levere helseberedskap, dersom teknikere i Babcock blir rammet av lockout fra søndag. Det bekrefter administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at vi har kontakt med selskapene AirWing, SmuuthCare og søsterselskapet til Babacock i Sverige. Dette er alle kommersielle leverandører av beredskap, sier Juell til kanalen.

Luftambulansetjenesten har det overordnede operative driftsansvaret for alle luftambulansene i Norge. Dersom en tilfredsstillende helseberedskap utført av andre selskaper kommer på plass før en lockout trer i kraft, minker også mulighetene for en tvungen lønnsnemnd.

(©NTB)