Gå til sidens hovedinnhold

Pasientsikkerheten er i fare, tarmkreftkirurgien må straks flyttes tilbake til Helgeland

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før tarmkreftkirurgien kan bli flyttet tilbake til Helgelandssykehuset (HSYK) fra sykehuset i Bodø, må Helsetilsynets sluttrapport fra granskingen av HSYK være framlagt. Flyttingen til Bodø viser seg å sette pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter fra Helgeland i fare. Det er derfor helt nødvendig at sluttrapporten legges fram så hurtig som overhodet mulig. Jeg kommer tilbake til det senere i dette leserinnlegget. Først litt om historikken i saken om tarmkreftkirurgi.

Startet med alarmerende tall fra Nasjonal kreftregister

Tarmkreftkirurgi-saken ble først kjent i januar 2020, da det ble bestemt at kreftkirurgien ved enheten HSYK har i Sandnessjøen skulle stanses midlertidig, etter at alarmerende dødstall ved HSYK Sandnessjøen i Nasjonalt kreftregisters årsrapport ble kjent og løftet fram i media. Tallene viste en overhyppighet av komplikasjoner og dødsfall i 2016 ved HSYK Sandnessjøen. På bakgrunn av dette vedtok ledelsen ved HSYK å flytte all tarmkreftkirurgi på Helgeland til HSYK Mo i Rana. For å gjøre en lang historie kort: Helse Nord overkjørte HSYK på den avgjørelsen, og omgjorde HSYKs vedtak. Og bestemte at all tarmkreftkirurgi på Helgeland midlertidig skulle legges ned og flyttes til Nordlandssykehuset i Bodø. Og der befinner tarmkreftkirurgi for helgelendingene seg fortsatt.

Helsetilsynets gransking

Helsetilsynet satte i gang en gransking av HSYK høsten 2020, og leverte en foreløpig granskingsrapport i begynnelsen av juni i år. Helsetilsynet brukte med andre ord ca 9 måneder på å få ut en foreløpig rapport. Den var knusende for tarmkreftkirurgien ved HSYK Sandnessjøen. Fristen for å komme med innspill til den foreløpige rapporten var 1. september i år. Helsetilsynet er derfor nå inne i fasen der en sluttrapport utarbeides. Den skal HSYK/Helse Nord legge til grunn for en kreftplan for HSYK. Kreftplanen vil ha avgjørende betydning for hvor ved HSYK tarmkreftkirurgi skal utføres i i framtida. Jeg går ikke inn i diskusjonen om den plasseringen ved denne anledningen, det får vi ta når sluttrapporten er framlagt.

Venter på Helsetilsynets sluttrapport

Helse Nord og HSYK er omforent om kriteriene for å flytte tarmkreftkirurgien for helgelendingene fra sykehuset i Bodø og tilbake til HSYK. Avgjørelsen om tilbakeføringen til HSYK skal skje til sykehuset i Sandnessjøen eller sykehuset i Mo i Rana er som nevnt ikke tatt. Helse Nord og HSYK er omforent om at dette ikke skal avgjøres før sluttrapporten foreligger fra Helsetilsynets gransking. Begrunnelsen som framkom i siste styremøte i HSYK for å vente til sluttrapporten foreligger, er at den kan inneholde noe som vil være av betydning for til hvilket sykehus på Helgeland tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres. Etter det jeg kjenner til har Helsetilsynet ikke satt noen dato for når sluttrapporten vil bli lagt fram.

Flyttet til Mo av hensyn til pasientsikkerheten

Først ble tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen i oktober 2020 flyttet til sykehuset i Mo i Rana, som hadde tarmkreftkirurgi fra før. Så ble tarmkreftkirurgien for helgelendinger flyttet derfra og til sykehuset i Bodø. Den første flyttingen var begrunnet i at pasientsikkerheten var i fare ved sykehuset i Sandnessjøen for tarmkreftpasienter på grunn av de alarmerende tallene for sykehuset i Sandnessjøen i Nasjonalt kreftregisters årsrapport.

Les også

Ragnhild måtte opereres akutt for tarmslyng, men kreftsvulsten som da ble oppdaget hadde ikke kirurgen i Rana lov til å fjerne: – Det var litt stusselig å bli sendt hjem med kreft i magen

Les også

Medisinsk direktør om at kirurgen i Rana som opererte for tarmslyng ikke samtidig hadde lov til å fjerne pasientens kreftsvulst: – Behandlinga er i tråd med regionale retningslinjer

Les også

Helse Nord: – Videre oppfølging av tarmkreftkirurgi på Helgeland vil skje når Helsetilsynets endelige rapport foreligger. Akutte operasjoner skal foretas når det er nødvendig

Helse Nord overkjørte HSYK

Tilsvarende alarmerende tall for tarmkreftkirurgi som i Sandnessjøen var HSYK Mo i Rana ikke i nærheten av. Med andre ord var pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter godt ivaretatt da all tarmkreftkirurgi for helgelendinger ble samlet ved sykehuset i Mo i Rana. På tross av det ble ledelsen ved HSYK overkjørt av Helse Nord med direktør Cecilie Daae og fagsjef ved Helse Nord Geir Tollåli i spissen samt av styret i Helse Nord med styreleder Renate Larsen i spissen. Straks etter HSYKs flytting til sykehuset i Mo i Rana ble tarmkreftkirurgien for helgelendingene flyttet til sykehuset i Bodø.

Tollåli er ellers den som på oppdrag fra Helse Nord-direktør Cecilie Daae konkluderte med at det ikke var grunn til uro for tarmkreftkirurgi ved HSYK i Sandnessjøen. Han anbefalte gjenåpning i Sandnessjøen i rekordfart, etter at HSYK-direktør Hulda Gunnlaugsdottir hadde stengt ned virksomheten der. En stenging Helsetilsynet for øvrig i sin foreløpige rapport har konkludert med var forsvarlig.

Setter politiske hensyn foran pasientsikkerhet

Mens pasientsikkerheten ville blitt godt ivaretatt med å beholde tarmkreftkirurgien for helgelendingen ved HSYK Mo i Rana, ble den redusert til det verre ved flyttingen til sykehuset i Bodø. Sånn går det når sykehusdirektør, styreleder og fagsjef ved Helse Nord velger å ta politiske hensyn og setter slike hensyn foran de helsefaglige hensynene. Tre av de aller viktigste hensynene å ivareta for alle som er involvert i sykehusdrift, herunder styremedlemmer, styreledere, direktører og fagsjefer, er pasientsikkerhet, pasientsikkerhet og pasientsikkerhet.

Sykehuset i Bodø har ikke nok operasjonskapasitet

Hva konkret er det som svekker pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter fra Helgeland når all behandling av disse er flyttet fra Helgeland til Bodø?

Saken er den at det viser seg at sykehuset i Bodø har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland etter fristene satt i pakkeforløp for kreft, etter at den totale operasjonskapasiteten i Helse Nord ble redusert. Alle tarmkreftpasientene får med andre ord ikke den behandlingen de etter regelverket har krav på ved sykehuset i Bodø. Da hjelper det lite om de er aldri så dyktige og vennlig mot pasientene de som jobber ved sykehuset i Bodø.

Vekker gamle minner

Avgjørende for utfallet av en kreftbehandling er antallet dager som går fra en kreftsvulst oppdages til den er fjernet og videre behandling starter.

Som tidligere kreftpasient dukker det fram gamle minner og følelser når jeg leser om at kreftpasienter ikke får behandling ved sykehuset i Bodø innenfor de tidsfristene som er satt for behandling av tarmkreftpasienter.

Det jeg husker best er den gnagende følelsen av usikkerhet iblandet nesten lammende angst. Angst for hvordan utfallet blir etter at en kreftdiagnose var satt. Ville jeg bli frisk? Ville jeg dø av det? En angst jeg holdt for meg selv for ikke å uroe mine nærmeste unødig. Og ventingen på at behandling skulle starte var verst. I en slik situasjon er alle svært opptatt av at det skjer noe, at man kommer i gang med behandling så snart som overhodet mulig. Ventetiden før det skjer noe er nesten ikke til å holde ut. Jeg vet godt hvordan de har det de helgelendingene som nå må vente lenge før de får tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Bodø.

Skremmende sykdomstilfelle ved HSYK

Et nesten grotesk tilfelle som har gjort sterkt inntrykk på langt flere enn meg, kom fram i media for tre-fire dager siden. En dame i syttiårene ble nylig innlagt ved HSYK Mo i Rana for operasjon for tarmslyng. Røntgen viste at tarmslyngen skyldtes en svulst. Under operasjonen ble det oppdaget at kreftsvulsten var ondartet. Etter flyttingen av tarmkreftkirurgien fra HSYK til sykehuset i Bodø, hadde kirurgen ved HSYK som opererte for tarmslyng ikke adgang lenger til å fjerne kreftsvulsten, selv om vedkommende var kompetent til å gjøre det. Og hadde utført sike operasjoner i mange år før all tarmkreftkirurgi ved HSYK ble flyttet til sykehuset i Bodø. Kirurgen ved HSYK i Mo i Rana måtte sy igjen operasjonssårene og la kreftsvulsten være der den var. Pasienten fikk så vite at hun måtte sendes videre til sykehuset i Bodø, og måtte regne ned en ventetid på mellom 14 og 30 dager før hun kunne komme dit. Pasienten ble gående i det uvisse for når en ondartet kreftsvulst kunne bli fjernet, og videre behandling kunne starte.

Dette tilfellet viser at det en gang iblant er nødvendig at styreledere og styremedlemmer, sykehusdirektører og fagsjefer og alle andre sykehusansatte stiller seg «på utsiden av disken», og ser sykehuset og behandlingen man der gir fra et pasientperspektiv. En slik prosedyre er egnet til å holde ved like oppfatningen de nevnte må og skal ha om at sykehuset og de som jobber der er til for pasientene, og ikke omvendt.

Kan ikke vente 9 måneder på sluttrapporten

Som det er kommet fram i det jeg har skrevet over, er pasientsikkerheten ikke godt nok ivaretatt når tarmkreftsyke pasienter må sendes til sykehuset i Bodø for behandling. Flytting av tarmkreftkirurgien fra Bodø tilbake til HSYK må iverksettes så snart som mulig. Skal man kunne få til det, er man avhengig av at Helsetilsynet så snart som overhodet mulig kommer med sluttrapporten fra granskingen ved HSYK.

Det gikk ca ni måneder fra granskingen startet til Helsetilsynet la fram den foreløpige rapporten. Skal det gå ni nye måneder før sluttrapporten kommer er det totalt uholdbart for pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter fra Helgeland. Nå tror jeg ikke sluttrapporten på viktige punkter vil skille seg nevneverdig fra den foreløpige rapporten. Helsetilsynet burde derfor på relativt kort tid kunne få sluttrapporten ferdig dersom Helsetilsynet legger seg i selen for å få til nettopp det.

Jeg kommer til å sende en kopi av dette leserinnlegget til Helsetilsynet. At jeg skriver det jeg skriver tror jeg ikke medvirker noe særlig til at Helsetilsynet legger seg i selen. Jeg håper derfor at personer og helsefaglige instanser og andre som Helsetilsynet gjerne lytter til, tar initiativ overfor Helsetilsynet for å få fortgang i ferdigstillelsen av sluttrapporten.

Gustav Arne Nyborg

Kommentarer til denne saken