Har du i dag planlagt å reise fra Stokkvågen og utover mot Lovund med ferja MF Lovund, som har avgang fra Stokkvågen ferjekai klokka 08:09 gjelder det å være tidlig på kaia. På nettsidene til Statens vegvesen står det at antallet passasjerer er kraftig begrenset fra en normalsituasjon. Ferja MF Lovund kan ta med hele 249 passasjer og mannskap. Under denne turen er antallet passasjerer redusert til maksimalt 25 personer. Grunnen til denne reduksjonen er at det skal være med et kjøretøy, som skal frakte farlig last utover til Lovund. Av sikkerhetsmessige årsaker begrenses dermed det tillatte antallet passasjerer ombord.