– Vi har utgifter på rundt 75.000 kroner per kandidat det året de er hos oss i Hemnes som trainee, men det koster mer å mangle sykepleiere, er tydelig melding fra Kari Brendås Lillebjerka.

Hun har sikret seg Pauline Karianne Grønfjell på laget, og håper 21-åringen får følge av flere kandidater.

– Foreløpig har vi i Hemnes sagt at vi tar to nyutdannede sykepleiere, men vi tar tre hvis vi får tre søkere! Og tenk så gode sykepleiere vi får med dette systemet. De blir trygge i yrket og føler seg ivaretatt. I tillegg lærer vi som arbeidsgiver å bli bedre på å ta imot nye arbeidstakere, eller «onboarding» som det kalles.

Dette er en trainee

 • Et onboardingprogram for nyutdannede (inntil tre år etter endt utdanning)
 • Sosialt nettverk
 • Oppfølging fra mentor i bedrift/kommune
 • Faglig påfyll
 • Erfaring fra flere avdelinger

– Betydning for rekruttering og bosetting

Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland er prosjektleder for Kandidat Helse, som er et trainee-program for nyutdanna sykepleiere. Nordlandsforskning har dokumentert at trainee-ordninger har betydning for rekruttering og bosetting.

– Vi vet at det fungerer, sier prosjektleder Tone Jakobsen og viser til erfaringene fra Kandidat Helgeland, som hun ikke nøler med å kalle en suksess.

– Vi har bidratt til å hente 150 unge medarbeidere til næringslivet i regionen. Ut fra den særskilt utfordrende situasjonen som er i helsetjenestene, ser vi at det er behov for en målretta innsats også mot denne sektoren. Så gikk vi i gang, og har hentet erfaringer fra Helse Bergen og Trondheim, fortsetter prosjektlederen.

I utgangspunktet var det et ønske om å få til en trainee-ordning ikke bare for sykepleiere, men også for leger, helsefagarbeidere og renholdere, for å nevne noen grupper.

– For å gjøre det håndterbart satser vi i samarbeid med kommunene, først på å teste ut en ordning for sykepleiere. Det er ennå ledige plasser og vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere til å søke innen fristen 30. juni, sier Tone Jakobsen.

En av dem som har søkt er Pauline Kristianne Grønfjell fra Ytteren i Rana. 21-åringen er helt fersk sykepleier fra Nord Universitet Campus Helgeland, og har tro på trainee-ordningen.

Hun har takket ja til å begynne som sykepleier i Hemnes, som er en av fem pilotkommuner som er med på prosjektet. De øvrige er Rana, Hattfjelldal, Dønna og Herøy. Prosjektet har søkt Statsforvalteren om støtte for å få ned kostnadene for enkeltkommunene som deltar, men har ennå ikke fått svar.

– Jeg hadde ikke råd til å si nei da Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland tok kontakt med Hemnes for å invitere oss med, sier enhetsleder Kari Brendås Lillebjerka.

Det er nemlig godt dokumentert at det er stort frafall fra sykepleieryrket de første årene etter endt utdanning. Stor etterspørsel etter denne arbeidskrafta er heller ingen hemmelighet.

– Flere i avgangsklassen min har sagt at de er usikre på om de vil jobbe som sykepleiere etter at vi er ferdige. Å få delta på en trainee-ordning er noe jeg tror kan bidra til at det oppleves mindre skummelt, og med erfaring blir vi sikrere på det vi gjør og ansvaret som følger med å være sykepleier, sier Pauline.

Selv hadde hun sett på flere stillingsannonser, uten å finne noe som fristet nok til at hun ville søke.

– Jeg begynte på studier rett etter videregående, og er fortsatt ung med liten erfaring. Selvfølgelig har vi praksis som en del av utdanninga, men som student er det alltid noen der for deg, og som følger med. Det er stor forskjell fra det, til å hoppe rett i jobb som sykepleier med alt ansvaret de innebærer, kommenterer Pauline og fortsetter:

– En glidende overgang gir meg mulighet til å lære mer om hvordan systemet fungerer og om relasjoner som samspill med pasienter, pårørende og lege, kan være eksempler på. Det er enklere å spørre om ting, uten å føle at du er i veien, når du vet at det er en fast person der som er din mentor. Det gjør at du ikke føler deg som en plage eller at du er i veien, når du lurer på ting. Det er også veldig positivt at vi som en del av opplegget får helsefaglig påfyll gjennom kurs, og at det legges vekt på det sosiale.

Mentor

 • Veileder med lang erfaring som har som oppgave å ta seg av en yngre og mindre erfaren arbeidstaker.
 • Mentorordninga gjør det mer attraktivt å jobbe.
 • God oppfølging fra en mentor kan vise seg å være en direkte årsak til at kandidater velger å bli i jobben sin.

Derfor tenkte Pauline, «hvorfor ikke?» da klassen fikk informasjon om ordninga, og hun så annonsen på hjemmesidene til Kunnskapsparken Helgeland.

Og så søkte hun om å bli trainee, både i Rana og Hemnes.

– Det var bare Hemnes kommune som kontaktet meg, så da valgte jeg dem. Det blir spennende å begynne i jobb på en ny plass, med nye folk. Jeg ser fram til å bli kjent, sier Pauline.

Sosialt og faglig påfyll

– Kandidatene blir ansatt som sykepleiere på vanlige vilkår, som i Hemnes også innebærer et rekrutteringstillegg på 40.000 kroner i året på toppen av lønna. Vi tenker at Pauline skal få velge fritt hvordan hun vil legge opp året, men at det vil være klokt å skaffe seg mest mulig erfaring fra de ulike tjenestetilbudene vi har, som blant annet omfatter sykehjem, demensomsorg og hjemmetjenesten, sier enhetsleder for omsorgstjenestene, Kari Brendås Lillebjerka.

Hun ser fram til å få Pauline som en del av arbeidsstokken i omsorgstjenestene i Hemnes.

– Jeg har forresten utfordret henne til å finne en medstudent som også kan tenke seg å bli trainee i Hemnes. Så blir de to, noe som på den ene sida kan oppleves tryggere samtidig som de vil ha hverandre å sparre med. Det er jo ingen forpliktelser knyttet til ordninga, men mulighet for fast ansettelse vil være til stede, sier Lillebjerka.

Et kompetanseprogram i regi av MIND skal gi innføring i relevant kunnskap og trening i styrkebasert utvikling.

– Det betyr at kandidatene får innsikt i relevant teori og forskning innenfor positiv psykologi, de lærer å forstå mer om seg selv, om andre og om samspill mellom mennesker og hvordan vi best skal gi og motta tilbakemelding, forklarer Tone Jakobsen.

I tillegg blir det kursdager, der innholdet ikke helt er landet, men stikkord kan være e-helse og digital kompetanse.

Pauline har foreløpig ingen planer om å melde flytting til nabokommunen, selv om enhetsleder Kari håper hun skifter mening. Den nyutdanna sykepleieren ser ikke mørkt på å pendle, og er klart til å starte i sin nye jobb cirka 20. august. I sommer jobber hun på Høgda Bofellesskap.

– For meg var det viktig å bli boende i Rana etter videregående. Valget var enkelt å ta når det sto mellom økonomi og sykepleie. Jeg er veldig glad i folk, jeg har alltid vært opptatt av å hjelpe andre, og det er fint å kunne gjøre det som jobb også, sier Pauline Kristianne Grønfjell.

21-åringen anbefaler gjerne yrkesvalget sitt til andre, og ikke minst mulighetene som ligger i trainee-ordningen Kandidat Helse.

– Det er bare å søke, det er snakk om ett år, det er ingen forpliktelser, er du i tvil om du vil jobbe som sykepleier får du som trainee sjansen til å finne det ut. Det er trygt på alle måter.

– Fungerer dette bra, kan det bli en modell som andre kommuner kan kopiere. Lykkes vi med tiltak som bidrar til å rekruttere flere sykepleiere og får dem til å bli i yrket lenge, så er det en vinn-vinn situasjon ikke bare for den enkelte og arbeidsgiver, men også for samfunnet, sier Tone Jakobsen.

Fakta

 • Kandidat Helse er et trainee-program for å gi nyutdanna sykepleiere en god overgang fra studentlivet til arbeidslivet.
 • Trainee-perioden går over ett år, og inkluderer faglige samlinger, sosialt samvær og mentorordning.
 • Mulighet for fast ansettelse etter endt trainee-periode.
 • Pilotprosjektet er et samarbeid mellom flere kommuner på Helgeland.
 • Kandidat Helse har Kunnskapsparken Helgeland med prosjektleder Tone Jakobsen utviklet i tett samarbeid med Nord universitet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, RKK Ytre Helgeland, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Helgelandssykehuset har deltatt i arbeidsgruppa og gitt råd underveis.