Onsdag kveld er det bekreftet fem nye tilfeller av smitte i Rana. Tre skoler er berørt som følge av dette. Det framgår i en pressemelding fra Rana kommune.

- Smitten knytter seg til en utenlandsk arbeider som har jobbet på et byggeprosjekt i Rana. Smitteoppsporingen rundt denne arbeideren har avdekket at flere personer som har jobbet på samme prosjekt har luftveissymptomer. Rana kommune tok derfor kontakt med Helgelandssykehuset tidligere i dag og fikk testene hurtiganalysert. Av seks prøver er fem positive. Tre av dem som har testet positivt er skoleelever. Tre skoler er berørt. Disse er Polarsirkelen videregående skole, Hauknes barneskole og Rana ungdomsskole, står det i pressemeldingen.

- Situasjonen er slik at mange er berørte. Å få oversikt over situasjonen hos den enkelte elev vil ta tid. Derfor har vi bestemt at det ikke blir undervisning på de berørte klassetrinnene torsdag og fredag. Dette er nødvendig for at kommunens smitteoppsporingsteam skal få gode arbeidsforhold og få oversikt over situasjonen så raskt som mulig.Disse skolene er berørt

Hauknes barneskole: Her holdes 3. trinn og tre lærere hjemme torsdag og fredag.

Rana ungdomsskole: Her holdes 8. trinn og ca. ti lærere hjemme torsdag og fredag. Dette gjelder avdeling Mo.

Polarsirkelen videregående skole: En klasse er berørt, og de er varslet. Torsdag er det Operasjon dagsverk ved skolen. Alle som har skaffet seg arbeid, møter der som avtalt. Elever som skulle vært på skolen, holder seg hjemme. Hva som skjer fredag, vil skolen avgjøre torsdag.

- Alle elever og foresatte vil få nærmere informasjon fra sin skole. Undervisningen på de øvrige trinnene og skolene går som normalt.

Elever og ansatte som ikke er berørt, skal gå på skole som vanlig. Men, har noen luftveissymptomer må de holde seg hjemme.

- Hold avstand og sørg for god håndhygiene. Det aller viktigste er at du holder deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.

Smitten som er påvist i dag er i en klynge.

- Det er på nåværende tidspunkt ikke noen indikasjoner på at dette er et større utbrudd. Men fordi situasjonen akkurat nå er uoversiktlig og for å gi smitteoppsporingsteamet gode arbeidsvilkår, anser vi de tiltakene vi iverksetter nå for nødvendig. Den viktigste jobben til kommunen er arbeidet smitteoppsporing. Smitteoppsporingsteamet jobber for fullt og vil bli forsterket ved behov. Koronatelefonen vil bli forsterket og ha utvidet åpningstid.

Rana kommune vil komme med mer informasjon om smittesituasjonen i Rana på en pressekonferanse torsdag.

- Vi kommer tilbake med tidspunkt.

8. trinn

I beskjeden som gikk ut fra Rana ungdomsskole står det følgende:

- En elev ved Rana ungdomsskole har testet positiv for koronavirus. Smitteoppsporing pågår. Den foreløpige kartleggingen viser at det kun er 8. trinn som er berørt. Alle elever på 8. trinn skal derfor holde seg hjemme resten av uka og begrense kontakten med andre inntil ny beskjed gis.

Elever på 9. og 10. trinn skal møte på skolen som normalt.

- Som før er det svært viktig at elever med symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme, og at alle hygienerutiner følges. Dersom smitteoppsporingsteamet oppdager at omfanget av nærkontakter er større eller mindre enn først antatt vil det gå ut ny melding. Alle som smitteoppsporingsteamet definerer som nærkontakter av vil bli kontaktet av teamet i løpet av de neste 48 timer.

Elever eller ansatte som pålegges karantene eller isolasjon vil få nærmere informasjon for behov om testing. Personer som ikke er definert som nærkontakter vil ikke bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet.