Nordland trafikksikkerhetsutvalg deler ut 84 000 kroner til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak på Helgeland.

Ni prosjekt får tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak på Helgeland, to av dem fra Rana og en fra Rødøy.

– Midlene går til alt fra å kjøpe inn utstyr til å lage refleksprodukter, til trafikkspill, og til bespisning knyttet til ulike arrangementer, sier fungerende leder i Nordland trafikksikkerhetsutvalg, Svein Eggesvik ifølge Nordland fylkeskommune.

Tildelingene går til ulike aktiviteter for å skape gode holdninger i trafikken.

– De ulike aktivitetene drives lokalt, og er veldig konkrete. Dette er viktige prosjekt som setter fokus på trafikksikkerhet i tidlig alder, påpeker Eggesvik.

Søknadene er gjennomgått i samarbeid med Trygg Trafikk. Midlene kan eksempelvis brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter og sykkelopplæring.

– Det kan også søkes om midler til transportutgifter, for eksempel for å komme seg til en sykkelgård, sier Eggesvik.

Får midler til refleks og opplæring

FAU på Hauknes og Selfors er to av søkerne som har fått innvilget sine søknader fra Nordland trafikksikkerhetsutvalg.

FAU på Hauknes har søkt og fått innvilget 21 000 kroner som skal gå til materiell for å lage egne produkter med reflekser.

FAU på Selfors har søkt og fått innvilget 10 000 kroner som de skal bruke til refleksopplæring.

– Alle kan søke på disse midlene, herunder både lag, foreninger og skoleklasser, sier nyvalgt nestleder i Nordland trafikksikkerhetsutvalg Linda Eide.

KOMMUNE SØKER TILTAK HVA SØKES DET OM TILDELT
Rana FAU Hauknes skole Barna skal lage og bruke egne produkter Innkjøp refleksstoff, refleksgarn og tilbehør kr 21 000
Grane Valgfag trafikk ved Grane skole Markere refleksdagen. Ulike aktiviteter- lage film om refleksbruk, dele ut refleks til småskolen, informere voksne og dele ut refleks til dem. Innkjøp av refleks kr 2 500
Rana FAU VED SELFORS BARNESKOLE Refleksopplæring, dele ut reflekser, sosialt samvær innkjøp av refleks kr 10 000
Rødøy Folkehelse og kultur i kommunen Fokus på at flere fotgjengere skal bruke refleks. Arrangement ved skolen, tursti og konkurranser kr 10 000
Vefsn Foreldrekontakt 4. trinn ved Mosjøen skole Sosial samling med fokus på refleksbruk. Aktivitet og samling etterpå.- Gi vester til de som ikke har. Fokus på elever som kommer fra andre land Innkjøp av refleks, lommelykter, mat og drikke til 45 familier kr 10 000
Vefsn FAU Skjervengan barnehage Refleksløype for barn og voksne innkjøp hodelykter, refleks, premier, mat og drikke til 55 familier kr 10 000
Leirfjord Slettan vel Besøke sykkelgården i Mosjøen - ca 20 ungdommer Transportutgifter og beverting kr 8 000
Sømna Sømna kommune, skoleadm. Valgfag trafikk - arrangere aktivitet for barnehagene i kommunene, 2. klasse ved Berg skole og ungd.trinnet ved Vik skole Innkjøp av vester, hengerefleks og klisterrefleks kr 7 500
Vefsn Landbruksskolen barnehage Arrangere temakveld med refleksti og konkurranser Innkjøp: refleks, bøker, lommelykter/batteri, trafikkspill og bevertning kr 5 000

Sum totalt


kr 84 000