Gå til sidens hovedinnhold

– Nesten alle i offentlig sektor får en dårlig pensjon

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå er det forhandlingsinnspurt for offentlig tjenestepensjon.

[frifagbevegelse.no] 1. mars er fristen for forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon.

På Trondheimskonferansens siste dag var det nettopp dette spørsmålet som sto på dagsorden. Gudrun Høverstad fra aksjonen Forsvar offentlig tjenestepensjon holdt innledning og tok et oppgjør med det utgangspunktet som regjeringen har til forhandlingene.

Hun pekte på at dersom forslaget som regjeringen har fremmet blir vedtatt, vil det gi en rekke tapere. Uføre, de offentlige ansatte med særaldersgrense, de som går av med AFP før de er 66 år, de som har mindre enn 40 års opptjeningstid og de som har høyere sluttlønn enn gjennomsnittslønn vil alle tape.

– Det vil være mange som får en svært dårlig pensjon eller ikke mulighet til å gå av med pensjon.

– Hvem gjelder dette?

– Dette gjelder nesten alle i offentlig sektor, svarer Høverstad. Den eneste vinneren Høverstad kunne peke på er han som jobber til han er 70 år. Han vil få omtrent dobbelt så mye i alderspensjon som hun som må gi seg ved 62 år.

Det var i desember 2015 regjeringen la fram en rapport om offentlig tjenestepensjon. I desember i fjor sa organisasjonene ja til å forhandle på dette grunnlaget.

En runde med utredninger foregår nå, og 1. februar begynner de egentlige forhandlingene som skal være avsluttet til 1. mars, i god tid før årets tariffoppgjør.

– I regjeringens dokument fra 2015 er det en rekke spørsmål som er utelatt, og det legges opp til en kraftig omfordeling fra de med slitsomme jobber til de som har mulighet til å stå i jobb til de fyller 67 år, sier Høverstad.

I 2005 inngikk partiene på Stortinget et pensjonsforlik. Her heter det at «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjons-ordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering. Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.» Høverstad mener at det opplegget som er utgangspunktet for forhandlingene nå, bryter med dette forliket. (ANB)

Fakta om årets lønnsoppgjør

  • Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.
  • Mange forventer at revidering av dagens pensjonsordninger, inkludert avtalefestet pensjonsordning (AFP) og offentlig tjenestepensjon, kan bli viktige temaer under årets oppgjør.
  • Flere forbund i LO ber om et samordnet oppgjør – for første gang på ti år – for at arbeidstakersiden skal gå med maksimal styrke inn i eventuelle forhandlinger om AFP og pensjon.
  • LOs Representantskap tar endelig avgjørelse om hovedoppgjøret blir et forbundsvist eller sentralt oppgjør 27. februar. Mye vil avhenge av hva Fellesforbundet – det største LO-forbundet i privat sektor – faller ned på til uken.
  • Privat sektor innleder lønnsoppgjøret, mens staten leder an i de etterfølgende forhandlingene i offentlig sektor.
  • Forhandlingene starter i midten av mars. Dersom LO vedtar forbundsvist oppgjør framfor samordnet oppgjør, starter frontfagene først, dvs. Fellesforbundet og motparten Norsk Industri fra NHO. Det de kommer fram til, vil legge føring for de andre oppgjørene i offentlig og privat sektor.
  • Blir ikke partene enig, er det satt av tid til mekling 25. mars med tidsfrist til 7. april. (NTB)

Kommentarer til denne saken